Bez kategorii
28.09.2021

Stypendia z Funduszu Iwony Winiarskiej-Feleszko

Przyznaliśmy stypendia na I rok studiów z Funduszu im. Iwony Winiarskiej-Feleszko. Środki z Funduszu przeznaczane są na stypendia dla młodych ludzi z niezamożnych środowisk mniejszych miast i małych miejscowości. O stypendia mogli ubiegać się maturzyści zamierzający studiować na warszawskich, państwowych uczelniach wyższych. W roku 2021 stypendium otrzymały dwie osoby.