Publications
cover
Granica nowoczesnego sąsiedztwa
 • Marta Jaroszewicz
 • and others

“Granica nowoczesnego sąsiedztwa. Jak ją zbudować? Raport z badań jakościowych na granicy polsko-ukraińskiej” identyfikuje problemy występujące na granicy w 2019 roku oraz zawiera propozycje nowych rozwiązań wielopoziomowego zarządzania tą granicą.

program: forumIdei
cover
Legal Opinion about the Consequences of Judgment of the Court of Justice of the EU
 • Piotr Bogdanowicz

A legal opinion prepared by professor Piotr Bogdanowicz about the consequences of the landmark ruling of the Court of Justice of the EU on the Poland’s National Council of the Judiciary and the Disciplinary Chamber of the Supreme Court.

program: forumIdei
cover
Opinia prawna na temat skutków wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Krajowej Rady Sądownictwa i Izby Dyscyplinarnej w świetle prawa Unii Europejskiej
 • Piotr Bogdanowicz

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada 2019 r. ma przełomowe znaczenie. TSUE przesądził, że okoliczności wyboru członków KRS oraz sposób jej funkcjonowania podlegają ocenie zgodności z prawem UE. KRS musi dawać wystarczające gwarancje niezależności od organów władzy ustawodawczej i wykonawczej.

program: forumIdei
cover
Poland’s deepening crisis. When the rule of law dies in Europe

Report made in cooperation with European Stability Initiative, summarising changes in Polish judicature under the rule of Law and Justice party. Report contains recommendations for EU on how to stop the erosion of the rule of law in Poland.

program: forumIdei
cover
Pogłębiający się kryzys w Polsce. Kiedy w Europie umiera praworządność

Publikujemy raport powstały we współpracy z European Stability Initiative podsumowujący zmiany w polskim wymiarze sprawiedliwości pod rządami PiS. Raport zawiera rekomendacje dla Unii Europejskiej i państw członkowskich, jak wyhamować erozję państwa prawa w Polsce.

cover
Urzędnicy wyborczy w działaniu. Raport z badania
 • Jacek Haman

Publikujemy raport dr. hab. Jacka Hamana z badań dotyczących współpracy między urzędnikami wyborczymi a urzędami gmin. Badania wskazują, że choć powstanie Korpusu Urzędników Wyborczych nie wywołało problemów, które zagrażałyby poprawności procesu wyborczego, to skomplikowało pracę urzędów.

program: forumIdei
cover
Polityka mieszkaniowa dla Polski
 • Piotr Lis

Analiza możliwości i ograniczeń prowadzenia aktywnej polityki mieszkaniowej we współczesnej Polsce. Profesor Piotr Lis przekonuje, że zwiększenie liczby mieszkań na wynajem jest korzystne nie tylko dla lokatorów, ale dla całej gospodarki, łagodzi bowiem konsekwencje kryzysów.

program: forumIdei
cover
Co oznacza dla Polski wyrok TSUE w sprawie KRS i Izby Dyscyplinarnej?
 • Piotr Bogdanowicz

Publikujemy analizę prof. Piotra Bogdanowicza intepretującą ostatnie orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Krajowej Rady Sądownictwa i Izby Dyscyplinarnej.

program: forumIdei
cover
Granica nowoczesnego sąsiedztwa. Jak ją zbudować?
 • Marta Jaroszewicz
 • and others

Jak zarządzać jedną z najbardziej obleganych granic zewnętrznych UE, czyli naszą granicą z Ukrainą? Publikujemy podsumowanie badań diagnozujących problemy, które przeprowadziliśmy wspólnie z inicjatywą społeczną „Europa bez barier”.

cover
XIII raport Obywatelskiego Forum Legislacji

Prezentujemy XIII raport Obywatelskiego Forum Legislacji podsumowujący monitoring stanowienia prawa w czwartym roku oraz podczas całej kadencji odchodzącego rządu i Parlamentu.

program: forumIdei
cover
Nie trzecia, nie czwarta, a wspólna. Opowieść o Rzeczypospolitej
 • Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz

Kryzys demokracji w naszym kraju nie musi oznaczać jej schyłku. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podejmuje próbę sformułowania konstruktywnego pomysłu na demokratyczną Polskę. Projektowanie Rzeczypospolitej może pomóc siłom prodemokratycznym w ustawianiu własnych kierunkowskazów, nie tylko za cztery lata, ale tu i teraz.

cover
Unia sprzecznych modeli
 • Szymon Ananicz

Publikujemy komentarz Szymona Ananicza o przestawieniu polityk UE w kierunku wsparcia nowego modelu rozwojowego. Model ten zasadniczo odbiega od wizji polskiego rządu, dla którego UE to wspólnota gospodarcza mająca wyrównywać różnice rozwojowe, bez kompetencji politycznych.

program: forumIdei
cover
Zarządzanie strachem
 • Paweł Cywiński
 • and others

Publikujemy analizę Pawła Cywińskiego, Filipa Katnera i Jarosława Ziółkowskiego poświęconą zarządzaniu strachem jako strategii manipulacji politycznej na przykładzie straszenia tematem uchodźców przez polskich prawicowych polityków.

cover
Jak przywrócić państwo prawa? Sądownictwo Powszechne
 • Jacek Czaja

Prezentujemy ostatnią publikację z cyklu “Jak przywrócić państwo prawa?”, poświęconą Sądownictwu Powszechnemu i opracowaną przez Jacka Czaję.

program: forumIdei
cover
Wybory parlamentarne. Jaka będzie frekwencja?
 • Adam Gendźwiłł

Dr Adam Gendźwiłł, badając sondaże oraz dotychczasowy poziom uczestnictwa w wyborach w Polsce, przewiduje, że frekwencja w wyborach parlamentarnych wyniesie od 55% do 60%, a więc może okazać się rekordowa dla tego typu wyborów po 1989 r.

program: Masz Głos Masz Wybór
cover
Polska między wyborami. Dyskusja

Publikujemy zapis dyskusji, która odbyła się w naszej siedzibie 24 czerwca 2019. Jej tematem była scena polityczna w Polsce po wyborach do Parlamentu Europejskiego, a przed wyborami do Sejmu i Senatu w październiku 2019.

program: forumIdei
cover
Wpływ sondaży na wyniki wyborów parlamentarnych
 • Henryk Domański

Prof. Henryk Domański, opierając się na danych z badań prowadzonych od sierpnia do września 2019, analizuje możliwy wpływ sondaży przedwyborczych na wynik wyborów parlamentarnych w Polsce.

program: Masz Głos Masz Wybór
cover
Praworządność w Unii poza politycznymi podziałami
 • Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz

Analiza poświęcona mechanizmom mającym zapobiegać podważaniu wspólnych zasad UE: uzależnieniu dostępu do funduszy od stanu praworządności w państwach członkowskich oraz Programowi Obywateli, Równości, Praw i Wartości (PPW).

cover
Nie poddawajmy polityki wschodniej
 • Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz

Analiza dotycząca polskiej polityki wschodniej. Autorka stawia pytanie czy Warszawa woli być w regionie obserwatorem, czy też chce wrócić do ambitnej strategii wobec wschodnioeuropejskich sąsiadów.

program: forumIdei
cover
Jak przywrócić państwo prawa? Prokuratura
 • Katarzyna Kwiatkowska
 • and others

Publikujemy czwartą z pięciu publikacji z cyklu “Jak przywrócić państwo prawa?” dotyczącą roli i miejsca prokuratury w systemie organów demokratycznego państwa prawnego w nowej ustawie o prokuraturze, autorstwa Jarosława Onyszczuka i Katarzyny Kwiatkowskiej.

see catalogue
Support democracy with us

Join us to build an open, democratic society – a society of people aware of their rights and responsibilities, who are actively involved in the life of their local community, country and international society.

Donate now and help us support initiatives for democracy and rule of law in Poland.
We wish to express our thanks to all our Donors – your generosity enables us to help others.

You may support our Foundation by donating money to bank accounts listed below:
PLN: 74 1030 1016 0000 0000 6145 0029
USD: PL 75 1030 1016 0000 0000 6145 0011
EUR: PL 48 1030 1016 0000 0000 6145 0012
GBP: PL 44 1030 1016 0000 0000 6145 0084
Swift: CITIPLPX

donate