Publications

cover
Obajtekgate czy już Obajtekland?
 • Grzegorz Makowski
Afera Obajtka okazuje skalę patologii życia publicznego nie tylko w wymiarze majątkowym, związanym bezpośrednio z osobą prezesa Orlenu, ale przede wszystkim z perspektywy skali powiązań polityczno-biznesowych, które przedstawia, oraz zaniechań instytucji odpowiedzialnych za dbanie o jakość życia publicznego.
cover
Tarcze antykryzysowe – dokończenie budowy państwa PiS-u?
 • Jarosław Gwizdak
 • and others
Analiza wpływu ustawodawstwa antykryzysowego okresu pandemii na wymiar sprawiedliwości oraz możliwość realizacji praw i swobód obywatelskich.
program: forumIdei
cover
Rosja jest przyjaciółką, lecz większą przyjaciółką jest demokracja
 • Piotr Rudkouski
 • and others
Analiza systemu wartości, z jakim Białorusini wkroczyli na drogę walki o demokrację oraz tego, w jaki sposób ta walka wpływa na dalszą ewolucję ich aksjologii i tożsamości narodowej.
program: forumIdei
cover
Język rewolucji
Przedstawiamy zbiór komentarzy socjolożek i socjologów, literaturoznawczyń i literaturoznawców, badaczek i badaczy kultury współczesnej oraz artystek i artystów na temat języka protestów z pierwszymi próbami ich interpretacji.
program: forumIdei
cover
Polska i Trójmorze po Trumpie: szansa na nowe otwarcie?
 • Adam Balcer
Adam Balcer o szansach i wyzwaniach, jakie dla inicjatywy Trójmorza oznacza zmiana administracji prezydenckiej w USA.
program: forumIdei
cover
O nową umowę społeczną. Bunt październikowy 2020
 • Przemysław Czapliński
Przemysław Czapliński analizuje język protestów, które wybuchły po ogłoszeniu przez Trybunał Konstytucyjny w październiku 2020 roku orzeczenia zaostrzającego przepis antyaborcyjne.
program: forumIdei
cover
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: każdemu według potrzeb czy według barw politycznych?
 • Dawid Sześciło
 • and others
W oparciu o skrajnie nieprzejrzystą procedurę i arbitralne przesłanki oceny, pieniądze z drugiej transzy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych podzielono według podziału samorządów na „nasze” i „wasze”, a najbardziej widocznym kryterium ich podziału okazuje się polityczna barwa poszczególnych samorządów.
program: forumIdei
cover
Czy jesteśmy dobrymi przodkami?
 • Katarzyna Sztop-Rutkowska
Napięcia między młodszymi i starszymi pokoleniami mają źródła strukturalne i będą tylko rosnąć. Potrzebujemy nowego, opartego na solidaryzmie kontraktu międzypokoleniowego.
cover
Polish Legislation during the Pandemic vs. Corruption
 • Grzegorz Makowski
 • and others
cover
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych ‒ reguły podziału
 • Jarosław Flis
 • and others
Autorzy poddali analizie podział środków z II transzy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Z analizy wynika, że podczas gdy średnia wysokość dotacji dla całego kraju to 83 zł na mieszkańca, to w gminach kierowanych przez włodarzy z PiS średnia dotacja wynosi 250 zł, zaś w gminach kierowanych przez włodarzy z bloku senackiego jest 10-krotnie niższa.
program: forumIdei
cover
Defence of the Rule of Law after the European Union Summit: Compromise and What Next
 • Piotr Buras
 • and others
The compromise made at the European Union summit in December 2020 does not end the battle to protect the rule of law in the EU. We present possible further initiatives for EU institutions, civil society organisations, European parties and member states.
cover
Obrona rządów prawa po szczycie Unii Europejskiej: kompromis i co dalej
 • Piotr Buras
 • and others
Kompromis zawarty podczas szczytu Unii Europejskiej w grudniu 2020 roku nie kończy batalii o ochronę rządów prawa w UE. Przedstawiamy możliwości dalszych działań dla instytucji unijnych, organizacji społecznych, partii europejskich i państw członkowskich.
cover
Białoruskojęzyczni – na fali i bez kompleksów
 • Wincuk Wiaczorka
Wincuk Wiaczorka o odrodzeniu się języka białoruskiego podczas rewolucji 2020 roku i o tym, dlaczego „Mury” lepiej się śpiewa po białorusku niż po rosyjsku, o nowej heraldyce białoruskich społeczności dzielnicowych, o wykładach podwórkowych i o tym, że „bez języka białoruskiego nie masz ani brandu, ani trendu!”.
program: forumIdei
cover
Zamykające się okno możliwości: Polska i nowa koncepcja strategiczna NATO
 • Marek Madej
Dojrzewa nowa koncepcja strategiczna NATO. Kończy się okres, w którym kontekst geopolityczny służył kluczowemu dla Polski wzmacnianiu wschodniej flanki. Czego powinniśmy się spodziewać, a o co starać?
program: forumIdei
cover
Laying the groundwork for “grand corruption”
 • Grzegorz Makowski
Due to the degradation of the separation of powers and of the rule of law in Poland the risk of corruption increases. In the study we describe in detail the causes of this threat and present the way out.
program: forumIdei
cover
Polityka i pandemia Czas sprawdzania (testowania) i rozliczania władzy
 • Krystyna Skarżyńska
Psychologiczno-społeczna analiza percepcji, emocji i postaw Polaków wobec dwóch powiązanych w społecznej świadomości zjawisk - procesów politycznych i pandemii COVID-19.
program: forumIdei