Ideas

Expert Groups

ideaForum benefits from an extensive experience and unique knowledge of non-resident associate experts who form three thematic groups:

The Legal Experts Group assesses compliance of the legal acts submitted in the Parliament with the Constitution and international standards; monitors activities of the Constitutional Tribunal and the judiciary.

The Electoral Experts Group elaborates recommendations of changes in law and practice of the electoral system in Poland in order to improve  accountability and increase adequacy of political representation; advises on communication strategies to increase voters’ awareness regarding elections.

The Civic Legislative Forum monitors the law-making process in terms of transparency, openness to public consultation, use of anti-corruption measures and compliance with other legislative best practices.

The Expert Group on Social Services develops solutions to improve the quality and availability of social services, monitors public policies in this field and formulates recommendations.

The Local Government Expert Group 

 

The Legal Experts Group assesses compliance of the legal acts submitted in the Parliament with the Constitution and international standards; monitors activities of the Constitutional Tribunal and the judiciary.


Members:

 • Dr. hab. Piotr Bogdanowicz, Associate Professor at the Faculty of European Law, Department of Law and Administration, University of Warsaw
 • Łukasz Bojarski, chairman of the board at the Institute of Law and Society INPRiS, former member of the National Judiciary Council
 • Jacek Czaja, chairman of the Legal Association in Lublin, former deputy minister of justice
 • Dr hab. Agnieszka Frąckowiak-Adamska, Associate professor, Chair of European and International Law, Faculty of Law, Administration and Economics, University of Wrocław
 • Dr hab. Monika Florczak-Wątor, professor, Department of Constitutional Law, Jagiellonian University
 • Jarosław Gwizdak, lawyer, civil society activist, member of the Management Board of the INPRIS Institute of Law and Society
 • Dr hab. Wojciech Jasiński, assistant professor at the Department of Criminal Proceedings at the University of Wrocław
 • Dr Piotr Kładoczny, Criminal Law Department of the University of Warsaw, secretary of the board of the Helsinki Foundation for Human Rights
 • Magda Krzyżanowska-Mierzewska, legal counsel, lawyer in the European Court of Justice Registry in Strasbourg since 1998
 • Dr hab. Marcin Matczak, professor at the Department of Philosophy of Law and Science of the State University of Warsaw, partner at the Domański Zakrzewski Palinka law firm
 • Dr hab. Sławomir Patyra, Associate professor at Maria Skłodowska Curie University in Lublin, Chair of the Faculty of Constitutional Law, legal counsel.
 • Dr hab. Tomasz Pietrzykowski, professor at the Department of Theory and Philosophy of Law at the University of Silesia
 • Dr hab. Anna Rakowska-Trela, profesor at the Department of Constitutional Law at the University of Łódź, lawyer
 • Dr Anna Śledzińska-Simon, assistant professor at the Department of Constitutional Law at the University of Wrocław
 • Dr Tomasz Zalasiński, member of the board at the Prof. Zbigniew Hołdy Association, Domański Zakrzewski Palinka law firm
 • Prof. Fryderyk Zoll, PhD, hab. Professor of the Jagiellonian University and the Osnabruck University

Positions:

 • Statement by the Legal Experts Group of the Stefan Batory Foundation on the Constitutional Tribunal Ruling on Abortion [PDF]
 • Position of the Stefan Batory Foundation Legal Experts Group on the procedure for selecting Supreme Court judges [PDF]
 • Functioning of the Constitutional Tribunal 2014-2017. Report of the Stefan Batory Foundation Legal Experts Group – Introduction [PDF]
 • Report of the Stefan Batory Foundation Legal Experts Group on the impact of the judiciary reform in Poland in 2015-2018 [PDF]

The Electoral Experts Group elaborates recommendations of changes in law and practice of the electoral system in Poland in order to improve accountability and increase adequacy of political representation; advises on communication strategies to increase voters’ awareness regarding elections.


Members:

 • dr hab. Mikołaj Cześnik, profesor Uniwersytetu SWPS, Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych SWPS, członek Zarządu Fundacji im. Stefana Batorego
 • dr hab. Jarosław Flis, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • dr Adam Gendźwiłł, adiunkt w Zakładzie Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr hab. Mirosława Grabowska, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Socjologii
 • dr hab. Jacek Haman, Zakład Statystyki, Demografii i Socjologii Matematycznej, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr Anna Materska-Sosnowska, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, członek Zarządu Fundacji im. Stefana Batorego
 • dr hab. Bartłomiej Michalak, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych
 • dr hab. Bartłomiej Nowotarski, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Katedra Filozofii i Historii Gospodarczej
 • prof. dr hab. Jacek Raciborski, Zakład Socjologii Polityki, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • prof. dr hab. Andrzej Rychard, dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
 • dr hab. Dawid Sześciło, adiunkt w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr Jarosław Zbieranek, Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

 

The Civic Legislative Forum monitors the law-making process in terms of transparency, openness to public consultation, use of anti-corruption measures and compliance with other legislative best practices.

The quality of legislation and the transparency of the legislative process are key for reducing corruption in Poland. Using the provisions of the Lobbying Act, which gives citizens formal ways of participating in the legislative process, we join efforts in support of improving the quality of legislation and eliminate the threat of corruption.

We are engaged in advocacy efforts to implement the proposals and recommendations developed over the past few years with the help of the Citizens Legislative Forum launched on our initiative in 2009. The Forum brings together experts, researchers and NGO leaders active in projects designed to improve the quality of the legislative process and opening it up to the voice of citizens.  The Civic Legislative Forum is primarily concentrated on the reform of regulation, public consultations standards and the implementation of the lobbying law. In 2011, the Civic Legislation Forum, supported by constitutional law experts, initiated a discussion on the relevance of creating a new legal framework to radically improve the legislative process by strengthening the role of public consultation in this process and introducing greater transparency.

The Forum members present their opinions and recommendations on the legislative process in seminars and debates organized by the Chancellery of the President of the Republic of Poland, during sessions of Parliamentary Committees, in meetings with officials from the Prime Minister Office, Government Legislative Center, different ministries and in open seminars and conferences, in public meetings and press articles, letters and petitions.

 


Members:

 • Piotr Frączak, prezes Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
 • Barbara Grabowska-Moroz, Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 • Krzysztof Izdebski, Fundacja E-Państwo/Fundament
 • Łukasz Jachowicz, ekspert ds. nowoczesnych technologii
 • prof. dr hab. Krzysztof Jasiecki, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego
 • adw. Paulina Kieszkowska-Knapik, Kieszkowska Rutkowska Kolasiński Kancelaria Prawna spj
 • Wojciech Klicki, Panoptykon
 • Aleksandra Kobylińska, Instytut Spraw Publicznych, Szkoła Nauk Społecznych PAN
 • Grażyna Kopińska, Fundacja im. Stefana Batorego
 • dr Urszula Kurczewska, Szkoła Główna Handlowa
 • dr Grzegorz Makowski, Fundacja im. Stefana Batorego
 • Witold Michałek, Business Centre Club
 • dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, prof. Szkoły Głównej Handlowej – uczestnictwo zawieszone na czas pracy zagranicą
 • Kinga Polubicka, Stowarzyszenie Dialog Społeczny
 • Artur Pietryka, adwokat, współpracownik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
 • dr Wojciech Rogowski, Instytut Allerhanda, Szkoła Główna Handlowa
 • Katarzyna Sadło, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
 • Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
 • Katarzyna Urbańska, Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyny Urbańskiej
 • dr Agnieszka Vetulani-Cęgiel, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
 • Agata Waclawik-Wejman, dyrektor ds. polityki publicznej w Google oraz członek zarządu Instytutu Prawa i Społeczeństwa
 • Grzegorz Wiaderek, prezes zarządu Instytutu Prawa i Społeczeństwa
 • Kuba Wygnański, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA
 • dr Tomasz Zalasiński, Kancelaria Domański, Zakrzewski, Palinka sp.k.
 • Grzegorz Ziemniak, Instytut Demokracji
 • dr Andrzej Zybała, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
 • Przemysław Żak, członek zarządu Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka oraz Żak i Wspólnicy Biuro Prawne Sp. z o.o.

Expert Group on Social Services devises solutions that improve accessibility and quality of social services, monitors public policies in this field and formulates recommendations.


Members:

 • dr Rafał Bakalarczyk, editor-in-chief of the „Polityka Senioralna” („Elder Policy”) journal, member of the Jagiellonian Club Anylsis Centre and of the Committee of Experts on Elderly People at the Ombudsman
 • prof. SGH dr hab. Agnieszka Chłoń-Domiczak, Professor at the Collegium of Economic Analysis of Warsaw School of Economics, vice-rector of the Warsaw School of Economics
 • prof. dr hab. Stanisława Golinowska, Professor at the Institute of Public Health at the Jagiellonian University, Insti­tute of Labour and Social Studies
 • Katarzyna Hall, Good Education Association, Minister of National Education in 2007-2011
 • prof. dr hab. Tomasz Komornicki, Professor at the Institute of Geography and Spatial Organization at the Polish Academy of Science, Professor at the Maria Curie-Skłodowska University
 • prof. dr hab. Irena E. Kotowska, Professor at the Collegium of Economic Analysis of Warsaw School of Economics, member of The Committee of Demographic Studies of the Polish Academy of Sciences
 • prof. SGH dr hab. Iga Magda, Professor at the Collegium of Economic Analysis of Warsaw School of Economics, vice-president of the Institute for Structural Research
 • dr hab. Michał Myck, Director and Member of the Board of Centre for Economic Analysis
 • dr hab. Przemysław Sadura, Professor at the Faculty of Sociology of the Warsaw University, Pole Dialogu Foundation
 • prof. UW dr hab. Ryszard Szarfenberg, Professor at the Faculty of Political Science and International Studies of the Warsaw University, European Anti-Poverty Network Poland, ATD Fourth World Poland
 • dr Dorota Szelewa, University College Dublin, International Centre for Research and Analysis Foundation
 • Irena Wóycicka, Bronisław Komorowski Institute, member of the Committee of Experts on Elderly People at the Ombudsman, Minister of Social Affairs in the Chancellery of the President of the Republic of Poland in 2010-2015

Local Government Experts Group is working on practical solutions to strengthen local government and analyzing the role of local government and the challenges it faces.


Members:

 • Edwin Bendyk, Polityka weekly columnist, head of the Research Centre on the Future at Collegium Civitas, President of the Batory Foundation
 • Marta Bejnar-Bejnarowicz, Gorzów City Council member, activist of the Congress of Urban Movements
 • Dr. Adam Gendźwiłł, Department of Development and Regional Policy, University of Warsaw
 • Prof. Hubert Izdebski, SWPS University of Social Sciences and Humanities, corresponding member of the Polish Academy of Sciences, legal counsel, lawyer at I&Z s.c. law firm in Warsaw
 • Dr. Paweł Kubicki, Department of ­European Culture and Society, Institute of European Studies, Jagiellonian University­
 • Dr. Anna Materska-Sosnowska, Faculty of Political Science and International Studies, University of Warsaw, member of the Batory Foundation Council
 • Dr. Rafał Matyja, University of Information Technology and Management in Rzeszów
 • Jan Olbrycht, MEP
 • Szymon Osowski, Watchdog Poland Network
 • Prof. Iwona Sagan, Department of Socio-Economic Geography, University of Gdańsk
 • Prof. Paweł Swianiewicz, Department of Development and Local Policy, Faculty of Geography and Regional Studies, University of Warsaw
 • Dr. Dawid Sześciło, Faculty of Law and Administration, University of Warsaw
 • Prof. Cezary Trutkowski, Foundation in Support of Local Democracy
 • Dr. Katarzyna Wojnar, Centre for European Regional and Local Studies, University of Warsaw
 • Prof. Artur Wołek, Ignatianum University in Kraków
 • Marek Wójcik,Association of Polish Cities.