Statements

07.03.2022

Appeal for equal treatment of people fleeing war in Ukraine

Since Russia’s invasion of Ukraine, people fleeing attacks by Russian troops have been coming to Poland. They include Ukrainian citizens as well as people from other countries who have found their home in Ukraine. We should remember that they are all fleeing from the same enemy and are in the same situation. They must all be allowed into Poland and treated on an equal basis. Hence, both the actions at the border itself and the regulations planned by the Polish Government must extend the same level of assistance and protection to all those fleeing.

The same appeals are coming to us from Ukrainian organisations. On 2 March, 9 organisations defending human rights and working in Ukraine called for equal treatment for all those fleeing Ukraine, regardless of their nationality. The same voice comes from Ukrainian organisations working in Poland – the “Nasz Wybór” Foundation and the Union of Ukrainians in Poland (Związek Ukraińców w Polsce).

In this dramatic situation of war beyond our borders, we cannot allow ourselves to be divided. And we ourselves, as a state and as a society, must not divide others. Therefore, in support of the voice of our fellow Ukrainians, we call on the Polish government to ensure procedures which will prevent discrimination at borders and the segregation of people on the basis of their skin colour, nationality or religion. We call for the introduction of legal regulations which will offer the same assistance to all female and male refugees from Ukraine.

 

Grupa Granica

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Stowarzyszenie Nomada

Fundacja Polskie Forum Migracyjne

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Fundacja Ośrodka KARTA

Fundacja Otwarty Plan

Fundacja Autonomia

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej

Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana

Fundacja Res Publica

Fundacja dla Polski

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych OFOP

Fundacja im. Stefana Batorego

Wolne Sądy

Otwarta Rzeczpospolita – Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Kampania Przeciw Homofobii

Komitet Obrony Demokracji

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

Wielka Koalicja za Równością i Wyborem (WKRW)

Grupa Ponton

Fundacja Wolni Obywatele RP

Fundacja Centrum im. Prof. Bronisława Geremka

Stowarzyszenie Lepszy Świat

Fundacja Kultura Liberalna

Fundacja Feminoteka

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Stowarzyszenie Czasu Kultury

Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia

Fundacja Pole Dialogu

Fundacja BEZLIK

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Stowarzyszenie Egala

Studencki Komitet Antyfaszystowski

Fundacja na rzecz Praw Ucznia

Poznańska Garażówka

Pogotowie “Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia PTP

Instytut Spraw Publicznych

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej

Krytyka Polityczna (Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego)

Stowarzyszenie Kobiety Filmu

Stowarzyszenie Jeden Świat z Poznania

Fundacja Droga Kobiet

Centrum Inicjatyw Międzykulturowych Horyzonty

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Akcja Demokracja

Badacze i Badaczki na Granicy

Centrum Badań Migracyjnych UAM

Polski Ośrodek Międzynarodowego Instytutu Teatralnego ITI

Kuchnia Konfliktu

Fundacja Stocznia

Instytut Bezpieczeństwa Społecznego

Ośrodek Działań Ekologicznych “Źródła”

Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu

Amnesty International Polska

Stowarzyszenie Państwomiasto

Fundacja Projekt: Polska

Fundacja Panoptykon

Komisja OZZ Inicjatywa Pracownicza na Uniwersytecie Warszawskim

Fundacja Centrum Badań Migracyjnych

Fundacja Malta

Edukacja w Działaniu

New Visions

Pracownia Antyrasistowska

BlackisPolish

Stowarzyszenie Grupa Artystyczna TERAZ POLIŻ

Stowarzyszenie Trygort nad Mamrami

Koło Gospodyń Wiejskich w Trygorcie

Fundacja Miejski Nurt

Stowarzyszenie „Kuźnia Inicjatyw Niebanalnych” w Mielnie Pyrzyckim

Koło Gospodyń Wiejskich ” Hrabina” w Mielnie Pyrzyckim

Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Wolińskiej

Koło Gospodyń Wiejskich w Dargobądzu

Wolin 2024

Stowarzyszenie Rodzin Wieloetnicznych Family Voices

Stowarzyszenie BoMiasto

OSP WOLIN

Koszalińskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Era Kobiet

Fundacja Edukacja- Równość-Aktywność-Dialog-Era Dialogu w Koszalinie

Fairtrade Polska

Towarzystwo Dolina Raduni

Stowarzyszenie Młode Dęby

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

Fundacja Kalejdoskop Kultur

Fundacja EkoRozwoju

Polska Akcja Humanitarna

Fundacja HerStory

Wielkopolski Kongres Kobiet

Koalicja Otwarty Kraków