DarczyńcyDarczyńcy w roku 2017

Instytucje:


37 000 000 EUR na program Obywatele dla Demokracji na lata 2014-2017

 

Dotacje w wysokości 312 210 USD


57 262 EUR50 000 zł


8
0 000 zł

12 000 EUR

20 000 zł

9369 zł

Jelkon

1000 zł


Zapisy spadkowe
:

Elżbieta Sadowska
266 067,67 zł

Beata Pawlak

99 390,69 zł na Fundusz im. Beaty Pawlak


Osoby prywatne:

Darowizny od osób prywatnych w łącznej kwocie 42 755 zł


Wpłaty 1% :


296 482,96 zł z wpłaty 1% za 2016 rok


Fundusze Powierzone :

Fundusz wieczysty Małgorzaty Szejnert

Pakiet 14 000 akcji spółki AGORA S.A. o wartości 855 881,76 zł przekazany w 2001
roku.

Fundusz Stypendialny Grupy PracujDarowizna 100 000 zł na rok 2017/2018


Fundusz im. Janiny i Tomasza Maczugów

Darowizna 200 000 zł od małżeństwa Janiny i Tomasza Maczugów przekazana w roku 2013


Fundusz Rodziny Gavellów


Darowizna 50 000 USD na lata 2016-2017

Fundusz „Rozwiń Skrzydła" im. J. i J.Putka

Darowizna od firmy 18 000 zł

Wpłaty od rodziny i przyjaciół w wysokości 137 907 zł


Fundusz im. Iwony Winiarskiej-Feleszko

Wpłaty od przyjaciół i rodziny Iwony Winiarskiej-Feleszko 75 149 zł

80 000 zł


Fundusz „Śpiewaj”  im. Staszka Jonczyka


Wpłaty od przyjaciół i rodziny Staszka Jonczyka 80 394 zł 


 
Fundusz im. Wandy i Jadwigi Chruściel

Darowizna 50 000 USD Jadwigi Chruściel na lata 2016-2020 


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry