O nas

Programy afiliowane

Program finansowany przez Open Society Foundations.

Regionalny Program Przeciwdziałania Uzależnieniom zajmuje się współpracą ze specjalistami w dziedzinie terapii alkoholizmu i narkomanii w krajach Europy Wschodniej.

W naszych szkoleniach uwzględniamy również tematykę przemocy domowej i różnych przejawów agresji, często współwystępujących w rodzinach i środowiskach nadużywających alkoholu i narkotyków. Jednym z ważnych kierunków naszych działań jest tworzenie i doskonalenie programów terapii dla osób uzależnionych przebywających w zakładach karnych. Współpracujemy ze służbą penitencjarną w Polsce, organizując staże dla pracowników więziennictwa w oddziałach „Atlantis” m.in. w Warszawie, Barczewie i Grudziądzu.

Wspieramy publikacje popularyzujące wiedzę o uzależnieniach i metodach terapii opartych na partnerstwie profesjonalistów z grupami wzajemnej pomocy takimi jak AA czy Al-Anon. Od kilku lat współorganizujemy szkolenia specjalistyczne w dziedzinie terapii uzależnień dla polskich terapeutów pracujących ze środowiskami polonijnymi w Europie Zachodniej.

Od 1992 roku wydajemy pismo poświęcone przeciwdziałaniu uzależnieniom: ArkA.

Na naszym kanale na YouTube udostępniliśmy serię wykładów na temat uzależnień oraz zapobiegania przemocy domowej w wykonaniu polskich specjalistów:

W 2021 roku zostaliśmy partnerem akcji #jestemdda prowadzonej przez Agora S.A. skierowanej do czytelników, którzy chcieliby opowiedzieć o swojej historii Dorosłego Dziecka Alkoholika i opublikować swój tekst na łamach magazynu „Duży Format”. Nagrodą dla autorów/ek trzech najciekawszych listów do redakcji są m.in. trzy sesje terapeutyczne on-line z Ewą Woydyłło-Osiatyńską lub innym terapeutą z Regionalnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom.
Więcej o akcji #jestemdda oraz jej regulamin: na stronie magazynu „Duży Format”.

Kontakt:

ad@batory.org.pl
Ewa Woydyłło-Osiatyńska, dyrektor
tel. (+48) 22 536 02 47
Małgorzata Prejzner
tel. (+48) 22 536 02 48

 

Wykłady:

Europejska Rada Spraw Zagranicznych (European Council on Foreign Relations – ECFR) jest paneuropejskim think tankiem, który prowadzi badania i promuje rzeczową debatę na temat spójnej i efektywnej polityki zagranicznej Unii Europejskiej opartej na wspólnych wartościach. Na ECFR składają się: grupa ekspertów, sieć biur narodowych w 7 europejskich stolicach oraz Rada wybitnych Europejczyków, którzy poprzez swoje osobiste kontakty oraz wspólne zaangażowanie przyczyniają się do europeizacji debat w państwach członkowskich poświęconych wyzwaniom wspólnej polityki zagranicznej Unii Europejskiej.

ECFR działa poprzez:

  • Radę (ECFR Council) skupiającą ponad 340 wybitnych Europejczyków z 26 krajów Unii i 6 spoza niej, w tym obecnych oraz byłych szefów rządów, a także obecnych i byłych ministrów spraw zagranicznych, tworzących środowisko refleksji nad strategią europejską. Członkowie Rady kształtują kierunki badań prowadzonych przez ECFR i upowszechniają ich wyniki w Europie oraz poza nią. Przewodnictwo w Radzie obecnie sprawują Carl Bildt, Lykke Friis oraz Norbert Röttgen. Polskimi członkami Rady są: Marek Belka, Edwin Bendyk, Mikołaj Dowgielewicz, Danuta Hübner, Ewa Łabno-Falęcka, Henryka Mościcka-Dendys, Andrzej Olechowski, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Adam Daniel Rotfeld, Patrycja Sasnal, Piotr Serafin, Radosław Sikorski, Wawrzyniec Smoczyński Aleksander Smolar, Paweł Świeboda, Rafał Trzaskowski oraz Karolina Wigura.
  • Biura krajowe w Berlinie, Londynie, Madrycie, Paryżu, Rzymie, Sofii i Warszawie, które przygotowują wkład do analiz i prac badawczych ECFR, organizują debaty eksperckie i dyskusje publiczne, prowadzą działania rzecznicze, informacyjne i promocyjne.
  • Międzynarodowy zespół analityków i praktyków prowadzących badania i przedstawiających opinie i ekspertyzy wpływające na kształt polityki unijnej. Do cenionych publikacji ekspertów ECFR należy m.in. coroczny Arkusz Ocen Europejskiej Polityki Zagranicznej państw członkowskich Unii (European Foreign Policy Scorecard) oraz seria Power Audit, oceniającą stosunki UE z głównymi światowymi mocarstwami.

 

Kontakt:

warsaw@ecfr.eu

Piotr Buras, dyrektor
+(48) 22 536 02 36
Maciej Machcewicz
+(48) 22 536 02 35
Andrzej Mendel-Nykorowycz
+(48) 22 536 02 35

Strona ECFR Warsaw