O nas

Programy afiliowane

Warszawskie Biuro ECFR

Europejska Rada Spraw Zagranicznych (European Council on Foreign Relations – ECFR) jest paneuropejskim think tankiem, który prowadzi badania i promuje rzeczową debatę na temat spójnej i efektywnej polityki zagranicznej Unii Europejskiej opartej na wspólnych wartościach. Na ECFR składają się: grupa ekspertów, sieć biur narodowych w 7 europejskich stolicach oraz Rada wybitnych Europejczyków, którzy poprzez swoje osobiste kontakty oraz wspólne zaangażowanie przyczyniają się do europeizacji debat w państwach członkowskich poświęconych wyzwaniom wspólnej polityki zagranicznej Unii Europejskiej.

ECFR działa poprzez:

  • Radę (ECFR Council) skupiającą ponad 320 wybitnych Europejczyków z 27 krajów Unii i 6 spoza niej, w tym obecnych oraz byłych szefów rządów, a także obecnych i byłych ministrów spraw zagranicznych, tworzących środowisko refleksji nad strategią europejską. Członkowie Rady kształtują kierunki badań prowadzonych przez ECFR i upowszechniają ich wyniki w Europie oraz poza nią. Przewodnictwo w Radzie obecnie sprawują Carl Bildt, Lykke Friis oraz Norbert Röttgen. Polskimi członkami Rady są: Edwin Bendyk, Mikołaj Dowgielewicz, Danuta Hübner, Leszek Jażdżewski, Joanna Maćkowiak-Pandera, Henryka Mościcka-Dendys, Andrzej Olechowski, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Marek Prawda, Patrycja Sasnal, Radosław Sikorski, Wawrzyniec Smoczyński Aleksander Smolar, Rafał Trzaskowski, Karolina Wigura oraz Maciej Witucki.
  • Biura krajowe w Berlinie, Londynie, Madrycie, Paryżu, Rzymie, Sofii i Warszawie, które przygotowują wkład do analiz i prac badawczych ECFR, organizują debaty eksperckie i dyskusje publiczne, prowadzą działania rzecznicze, informacyjne i promocyjne.
  • Międzynarodowy zespół analityków i praktyków prowadzących badania i przedstawiających opinie i ekspertyzy wpływające na kształt polityki unijnej.

 

Kontakt:

warsaw@ecfr.eu

Piotr Buras, dyrektor
+(48) 22 536 02 36

Zofia Kostrzewa
+(48) 22 536 02 35

Strona ECFR Warsaw