O nas

Programy afiliowane

Warszawskie Biuro ECFR

Europejska Rada Spraw Zagranicznych (European Council on Foreign Relations – ECFR) jest paneuropejskim think tankiem, który prowadzi badania i promuje rzeczową debatę na temat spójnej i efektywnej polityki zagranicznej Unii Europejskiej opartej na wspólnych wartościach. Na ECFR składają się: grupa ekspertów, sieć biur narodowych w 7 europejskich stolicach oraz Rada wybitnych Europejczyków, którzy poprzez swoje osobiste kontakty oraz wspólne zaangażowanie przyczyniają się do europeizacji debat w państwach członkowskich poświęconych wyzwaniom wspólnej polityki zagranicznej Unii Europejskiej.

ECFR działa poprzez:

  • Radę (ECFR Council) skupiającą ponad 340 wybitnych Europejczyków z 26 krajów Unii i 6 spoza niej, w tym obecnych oraz byłych szefów rządów, a także obecnych i byłych ministrów spraw zagranicznych, tworzących środowisko refleksji nad strategią europejską. Członkowie Rady kształtują kierunki badań prowadzonych przez ECFR i upowszechniają ich wyniki w Europie oraz poza nią. Przewodnictwo w Radzie obecnie sprawują Carl Bildt, Lykke Friis oraz Norbert Röttgen. Polskimi członkami Rady są: Marek Belka, Edwin Bendyk, Mikołaj Dowgielewicz, Danuta Hübner, Ewa Łabno-Falęcka, Henryka Mościcka-Dendys, Andrzej Olechowski, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Adam Daniel Rotfeld, Patrycja Sasnal, Piotr Serafin, Radosław Sikorski, Wawrzyniec Smoczyński Aleksander Smolar, Paweł Świeboda, Rafał Trzaskowski oraz Karolina Wigura.
  • Biura krajowe w Berlinie, Londynie, Madrycie, Paryżu, Rzymie, Sofii i Warszawie, które przygotowują wkład do analiz i prac badawczych ECFR, organizują debaty eksperckie i dyskusje publiczne, prowadzą działania rzecznicze, informacyjne i promocyjne.
  • Międzynarodowy zespół analityków i praktyków prowadzących badania i przedstawiających opinie i ekspertyzy wpływające na kształt polityki unijnej. Do cenionych publikacji ekspertów ECFR należy m.in. coroczny Arkusz Ocen Europejskiej Polityki Zagranicznej państw członkowskich Unii (European Foreign Policy Scorecard) oraz seria Power Audit, oceniającą stosunki UE z głównymi światowymi mocarstwami.

 

Kontakt:

warsaw@ecfr.eu

Piotr Buras, dyrektor
+(48) 22 536 02 36
Maciej Machcewicz
+(48) 22 536 02 35
Andrzej Mendel-Nykorowycz
+(48) 22 536 02 35

Strona ECFR Warsaw

[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]