Zespoły eksperckie

Opinie i stanowiska Zespołu Ekspertów Prawnych
 • Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego w sprawie sytuacji w Sądzie Najwyższym [PDF]
 • Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego w sprawie przekazanej do podpisu Prezydenta RP ustawy z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw [PDF]
 • Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym z 21 listopada 2018 r. [PDF]
 • Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych w sprawie procedury wyboru sędziów do Sądu Najwyższego [PDF]
 • Position of the Stefan Batory Foundation Legal Expert Group on the procedure for selecting Supreme Court judges [English version PDF]
 • Apel Zespołu Ekspertów Prawnych w sprawie naboru na wolne stanowiska sędziowskie w Sądzie Najwyższym [PDF]
 • Wprowadzenie do raportu „Funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego w latach 2014-2017” [PDF English version]
 • Raport „Funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego w latach 2014-2017” [PDF]
 • Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych w sprawie sytuacji prawnej sędziów Sądu Najwyższego i Pierwszego Prezesa tego Sądu [PDF]
 • Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych w sprawie manipulowania składami sędziowskimi przez panią Julię Przyłębską [PDF]
 • Analiza działalności orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego w latach 2014-2017 [PDF]
 • Raport Zespołu Ekspertów Prawnych dotyczący konsekwencji działań legislacyjnych w obrębie władzy sądowniczej w Polsce w latach 2015-2018 [PDF] [English version]
 • Apel Zespołu Ekspertów Prawnych do Prezydenta RP o zawetowanie ustawy o Sądzie Najwyższym i ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa [PDF]
 • Opinia prawna z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie oceny konstytucyjności prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, zawartego w druku sejmowym nr 2002/VIII kadencja [PDF]
 • Stanowisko z dnia 3 października 2017 roku, w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym [PDF]
 • Stanowisko z dnia 3 października 2017 roku, w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa [PDF]
 • Apel do Prezydenta RP z 23 lipca 2017 r. o powstrzymanie wejścia w życie ustaw o Sądzie Najwyższym, Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o ustroju sądów powszechnych [PDF]
 • Opinia prawna w sprawie oceny zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Sądzie Najwyższym [PDF]
 • Stanowisko w sprawie zmian w ustawie z dnia 12 lipca 2017 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa [PDF]
 • Stanowisko w sprawie ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy – prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw [PDF]
 • Opinia prawna w sprawie oceny zgodności z Konstytucją RP poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym (druk sejmowy nr 1727) [PDF]
 • Stanowisko z 3 lipca 2017 r. w sprawie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego podstawy prawnej wyboru sędziów TK: S. Rymara, P. Tulei, M Zubika (U 1/17) [PDF]
 • Stanowisko z 3 lipca 2017 r. w sprawie projektowanych zmian w ustroju sądów powszechnych [PDF][DOC]
 • Stanowisko z 19 maja 2017 roku, w sprawie bezpodstawnego zawieszenia praw i obowiązków orzeczniczych sędziów Trybunału Konstytucyjnego  [PDF]
 • Stanowisko z 19 kwietnia 2017 roku, w sprawie zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa [PDF 400 KB]
 • Stanowisko z 27 stycznia 2017 roku, w sprawie ostatnich zmian prawnych i faktycznych dotyczących Trybunału Konstytucyjnego [PDF 400 KB]
 • Stanowisko z 2 sierpnia 2016 roku, przesłane do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, w związku wpłynięciem do TK wniosku o zbadanie konstytucyjności ustawy o Trybunale Konstytucyjnym [PDF 257 KB]
 • Apel do Prezydenta RP z 25 lipca 2016 w sprawie przyjętej przez Sejm nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym [PDF 226 KB], załącznik do apelu [PDF 234 KB]
 • Stanowisko z 6 lipca 2016 roku,w sprawie nowelizacji Ustawy o Trybunale Konstytucyjnym [PDF 234 KB]
 • Stanowisko z 16 czerwca 2016 w sprawie ustawy o ukształtowaniu ustroju rolnego [PDF 255 KB]
 • Stanowisko z 20 maja 2016 w sprawie stanu kryzysu konstytucyjnego w Polsce [PDF 298 KB]
 • Opinia prawna dr. hab. Marcina Matczaka z 19 stycznia 2016 roku w sprawie oceny konstytucyjności Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Opinia przekazana została przez Fundację Batorego Trybunałowi Konstytucyjnemu jako „opinia przyjaciela sądu”(amicus curiae) [PDF 366 KB]