About us

Council and Board

The Council

prof. Marcin Król

Chair, historian of ideas

head of Department of the History of Ideas and Cultural Anthropology, University of Warsaw

Members

Jan Krzysztof Bielecki

economist

former Prime Minister of Poland, at present Chairman of the Partners Board at EY Poland

Agnieszka Holland

director, screenwriter

President of Polish Film Academy

Helena Łuczywo

editor

co-founder of Agora SA

Marcin Matczak

Legal Counsel

Partner at Domański Zakrzewski Palinka

Andrzej Olechowski

economist

Vice Chairman of the Supervisory Board of Bank Handlowy S.A.

Andrzej Rychard

sociologist

Director of the Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences

Olga Tokarczuk

writer

winner of the Nobel prize in Literature

Henryk Woźniakowski

publisher

President of Znak Publishers

The Board

Aleksander Smolar

political scientist

zastępca przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Nauk o Człowieku (Institut für die Wissenschaften vom Menschen) w Wiedniu; członek International Forum Research Council w Waszyngtonie; członek Rady Dyrektorów Institute for Human Sciences przy Boston University; w latach 1989-1990 - doradca ds. politycznych premiera Tadeusza Mazowieckiego, w latach 1992-1993 - doradca ds. polityki zagranicznej premier Hanny Suchockiej. Prezes Fundacji Batorego od 1990 roku.

Członkowie

Mikołaj Cześnik

Socjolog, politolog

Profesor Uniwersytetu SWPS, dyrektor Instytutu Nauk Społecznych SWPS. Członek zespołu badawczego Polskiego Generalnego Studium Wyborczego.

Anna Materska-Sosnowska

Politolożka

Adiunkt w Zakładzie Systemów Politycznych Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych Wydziału Prawa i Administracji UW.

Edwin Bendyk

Dziennikarz

Kierownik Ośrodka Badań nad Przyszłością Collegium Civitas. Wykładowca Collegium Civitas oraz Centrum Nauk Społecznych PAN. Publicysta w tygodniku "Polityka".