blogIdei

Andrzej Szeptycki
22.02.2022

Konflikt rosyjsko-ukraiński nie ma charakteru wyłącznie charakteru geopolitycznego (czy Ukraina ma być częścią strefy wpływów Rosji, czy też integrować się z UE) czy aksjologicznego (w oparciu o jaki system wartości powinna się rozwijać ukraińska państwowość), ale egzystencjalny. Dotyczy on w zasadniczym stopniu prawa Ukraińców i Ukrainy do odrębności, czy wręcz do istnienia.

Joanna Cieśla
17.02.2022

Jak działać, aby wyhamować bezradność, zniechęcenie i strach w perspektywie forsowanego przez władze radykalnego ograniczenia autonomii szkół? Czy można tworzyć wartościową ofertę edukacyjną i wychowawczą mimo braku pieniędzy, przytłoczenia lawiną wyzwań i zadań, w których nierzadko trudno doszukać się sensu? Do refleksji na ten temat zaprosiła przedstawicieli samorządów i lokalnych społeczności koalicja Sieć Organizacji Społecznych dla Edukacji, powstała w 2021 r. Tworzą ją fundacje, stowarzyszenia i instytucje od lat działające w obszarze oświaty, takie jak m. in. Fundacja EFC, Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja „Szkoła z klasą”, Stowarzyszenie 61 czy Instytut Spraw Publicznych.

Dawid Sześciło
10.02.2022

Do tej pory samorząd kojarzył się w powszechnym odbiorze społecznym jako całkiem sprawny dostawca „ciepłej wody w kranie”. W czasie pandemii okazało się, że wspólnoty lokalne potrafią się skutecznie organizować również w sytuacjach kryzysowych, mimo że polityka władzy centralnej raczej nie sprzyjała oddolnym inicjatywom, a niekiedy rzucała im kłody pod nogi.

Krzysztof Izdebski
03.02.2022

Powołana przez Senat komisja nadzwyczajna stoi przed szansą zwiększenia świadomości Polek i Polaków na temat braku efektywnej kontroli nad działaniami służb specjalnych. Jednak, mimo najlepszych chęci, działania wyższej izby parlamentu to jeszcze za mało, by oczekiwać szybkich zmian. Czy temu zadaniu podoła sejmowa komisja śledcza? Za wcześnie, by o tym spekulować, szczególnie, że dyskusja wokół jej powołania jest na razie wyłącznie kolejnym elementem politycznego spektaklu. Na pewno warto, nie oglądając się na wyniki ustaleń komisji, rozpocząć szerszą dyskusję nad pomysłami przedstawionymi, w złożonym w Sejmie przez PSL, projekcie ustawy reformującej kontrolę na kontrolującymi. Problem, który nie znika z czołówek gazet, nie pojawił się wczoraj. Działania muszą być jednak podjęte jak najszybciej.

Grzegorz Makowski
25.01.2022

Transparency International, partner Fundacji im. Stefana Batorego w działaniach antykorupcyjnych ogłasza kolejną edycję Indeksu Percepcji Korupcji (Corruption Percpetion Index – CPI). Indeks i tworzony na jego podstawie ranking państw ze względu na poziom postrzeganej korupcji jest publikowany nieprzerwanie od 1995 roku. Powstaje na podstawie sondaży przeprowadzanych na próbach ekspertów od oceny ryzyka politycznego i gospodarczego oraz przedstawicieli biznesu. Indeks nie pokazuje więc percepcji przeciętnego obywatela, ale oceny analityków i biznesmenów.