ideaForum

Expert Groups

ideaForum benefits from an extensive experience and unique knowledge of non-resident associate experts who form three thematic groups:

The Legal Experts Group assesses compliance of the legal acts submitted in the Parliament with the Constitution and international standards; monitors activities of the Constitutional Tribunal and the judiciary.

The Electoral Experts Group elaborates recommendations of changes in law and practice of the electoral system in Poland in order to improve  accountability and increase adequacy of political representation; advises on communication strategies to increase voters’ awareness regarding elections.

The Civic Legislative Forum monitors the law-making process in terms of transparency, openness to public consultation, use of anti-corruption measures and compliance with other legislative best practices.

The Legal Experts Group assesses compliance of the legal acts submitted in the Parliament with the Constitution and international standards; monitors activities of the Constitutional Tribunal and the judiciary.


Members:

 • dr Piotr Bogdanowicz, adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Łukasz Bojarski, chairman of the board at the Institute of Law and Society INPRiS, former member of the National Judiciary Council
 • Jacek Czaja, chairman of the Legal Association in Lublin, former deputy minister of justice
 • Dr hab. Monika Florczak-Wątor, professor at theDepartment of Constitutional Law at the Jagiellonian University
 • Jarosław Gwizdak, prawnik, działacz społeczny, członek Zarządu Instytutu Prawa i Społeczeństwa INPRIS
 • Dr Wojciech Jasiński, assistant professor at the Department of Criminal Proceedings at the University of Wrocław, member of the Supreme Court’s Office of Studies and Analyses
 • Dr Piotr Kładoczny, Criminal Law Department of the University of Warsaw, secretary of the board of the Helsinki Foundation for Human Rights
 • Magda Krzyżanowska-Mierzewska, radca prawny, prawnik w Kancelarii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu od 1998 r.
 • Dr hab. Marcin Matczak, professor at the Department of Philosophy of Law and Science of the State University of Warsaw, partner at the Domański Zakrzewski Palinka law firm
 • Dr hab. Tomasz Pietrzykowski, professor at the Department of Theory and Philosophy of Law at the University of Silesia
 • Dr Anna Śledzińska-Simon, assistant professor at the Department of Constitutional Law at the University of Wrocław
 • Dr Tomasz Zalasiński, member of the board at the Prof. Zbigniew Hołdy Association, Domański Zakrzewski Palinka law firm
 • Prof. Fryderyk Zoll, PhD, hab.–Professor of the Jagiellonian University and the Osnabruck University

Positions:

 • Position of the Stefan Batory Foundation Legal Expert Group on the procedure for selecting Supreme Court judges [PDF]
 • Functioning of the Constitutional Tribunal 2014-2017. Report of the Stefan Batory Foundation Legal Expert Group – Introduction [PDF]
 • Report of the Stefan Batory Foundation Legal Expert Group on the impact of the judiciary reform in Poland in 2015-2018 [PDF]

The Electoral Experts Group elaborates recommendations of changes in law and practice of the electoral system in Poland in order to improve accountability and increase adequacy of political representation; advises on communication strategies to increase voters’ awareness regarding elections.


Members:

 • dr hab. Mikołaj Cześnik, profesor Uniwersytetu SWPS, Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych SWPS, członek Zarządu Fundacji im. Stefana Batorego
 • dr hab. Jarosław Flis, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • dr Adam Gendźwiłł, adiunkt w Zakładzie Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr hab. Mirosława Grabowska, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Socjologii
 • dr hab. Jacek Haman, Zakład Statystyki, Demografii i Socjologii Matematycznej, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr Anna Materska-Sosnowska, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, członek Zarządu Fundacji im. Stefana Batorego
 • dr hab. Bartłomiej Michalak, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych
 • dr hab. Bartłomiej Nowotarski, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Katedra Filozofii i Historii Gospodarczej
 • prof. dr hab. Jacek Raciborski, Zakład Socjologii Polityki, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • prof. dr hab. Andrzej Rychard, dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
 • dr hab. Dawid Sześciło, adiunkt w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr Jarosław Zbieranek, Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

 

The Civic Legislative Forum monitors the law-making process in terms of transparency, openness to public consultation, use of anti-corruption measures and compliance with other legislative best practices.

The quality of legislation and the transparency of the legislative process are key for reducing corruption in Poland. Using the provisions of the Lobbying Act, which gives citizens formal ways of participating in the legislative process, we join efforts in support of improving the quality of legislation and eliminate the threat of corruption.

We are engaged in advocacy efforts to implement the proposals and recommendations developed over the past few years with the help of the Citizens Legislative Forum launched on our initiative in 2009. The Forum brings together experts, researchers and NGO leaders active in projects designed to improve the quality of the legislative process and opening it up to the voice of citizens.  The Civic Legislative Forum is primarily concentrated on the reform of regulation, public consultations standards and the implementation of the lobbying law. In 2011, the Civic Legislation Forum, supported by constitutional law experts, initiated a discussion on the relevance of creating a new legal framework to radically improve the legislative process by strengthening the role of public consultation in this process and introducing greater transparency.

The Forum members present their opinions and recommendations on the legislative process in seminars and debates organized by the Chancellery of the President of the Republic of Poland, during sessions of Parliamentary Committees, in meetings with officials from the Prime Minister Office, Government Legislative Center, different ministries and in open seminars and conferences, in public meetings and press articles, letters and petitions.

 


Members:

 • Piotr Frączak, prezes Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
 • Barbara Grabowska-Moroz, Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 • Krzysztof Izdebski, Fundacja E-Państwo/Fundament
 • Łukasz Jachowicz, ekspert ds. nowoczesnych technologii
 • prof. dr hab. Krzysztof Jasiecki, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego
 • adw. Paulina Kieszkowska-Knapik, Kieszkowska Rutkowska Kolasiński Kancelaria Prawna spj
 • Wojciech Klicki, Panoptykon
 • Aleksandra Kobylińska, Instytut Spraw Publicznych, Szkoła Nauk Społecznych PAN
 • Grażyna Kopińska, Fundacja im. Stefana Batorego
 • dr Urszula Kurczewska, Szkoła Główna Handlowa
 • dr Grzegorz Makowski, Fundacja im. Stefana Batorego
 • Witold Michałek, Business Centre Club
 • dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, prof. Szkoły Głównej Handlowej – uczestnictwo zawieszone na czas pracy zagranicą
 • Kinga Polubicka, Stowarzyszenie Dialog Społeczny
 • Artur Pietryka, adwokat, współpracownik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
 • dr Wojciech Rogowski, Instytut Allerhanda, Szkoła Główna Handlowa
 • Katarzyna Sadło, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
 • Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
 • Katarzyna Urbańska, Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyny Urbańskiej
 • dr Agnieszka Vetulani-Cęgiel, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
 • Agata Waclawik-Wejman, dyrektor ds. polityki publicznej w Google oraz członek zarządu Instytutu Prawa i Społeczeństwa
 • Grzegorz Wiaderek, prezes zarządu Instytutu Prawa i Społeczeństwa
 • Kuba Wygnański, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA
 • dr Tomasz Zalasiński, Kancelaria Domański, Zakrzewski, Palinka sp.k.
 • Grzegorz Ziemniak, Instytut Demokracji
 • dr Andrzej Zybała, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
 • Przemysław Żak, członek zarządu Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka oraz Żak i Wspólnicy Biuro Prawne Sp. z o.o.