blogIdei

Adam Balcer
08.04.2022

Ukraińcy wywodzący się z różnych mniejszości broniąc niepodległości, tożsamości narodowej, demokracji i integralności terytorialnej przed rosyjską agresją są najlepszym dowodem na witalność obywatelskiego i wielokulturowego narodu ukraińskiego, akceptującego coraz bardziej własną różnorodność.

Urszula Schwarzenberg-Czerny
25.03.2022

Badacze zajmujący się cyberprzestępczością uważnie przyglądają się działaniom hakerów, bo widzą z ich strony nie tylko wsparcie dla Ukrainy, ale i zupełnie nowe zagrożenia.

Paweł Marczewski
03.03.2022

Prezydent Andrzej Duda zawetował tak zwane „lex Czarnek”, czyli ustawę poszerzającą kompetencje mianowanych przez MEiN kuratorów w zakresie nadzoru nad szkołami. To dobra wiadomość dla całej szkolnej społeczności – uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów, a także dla samorządów, prowadzących instytucje oświatowe. Szczególnie dziś, kiedy przed polskimi szkołami staje zadanie przyjęcia bardzo dużej liczby uczennic i uczniów z ogarniętej wojną Ukrainy.

Krzysztof Izdebski
02.03.2022

Napaść Rosji na Ukrainę z ogromną siłą unaoczniła jak istotnym elementem teatru wojennego są działania informacyjne. Nie trzeba przy tym, jak kiedyś, zrzucać ulotek na zdobywane tereny, czy organizować grup przejmujących systemy nadawcze radia i telewizji.

Paweł Kubicki (SGH)
23.02.2022

Patrząc na piątą już falę pandemii, widać po pierwsze ogromne oswojenie się społeczeństwa Polski z tym tematem, czy wręcz pewne zobojętnienie na kolejne informacje o liczbie chorych czy osób pod respiratorami. Po drugie można dostrzec, że tematyka szczepień i szerzej sposobów walki z pandemią stała się powodem wielu podziałów społecznych i jest to temat na tyle niewygodny politycznie, że polski rząd też go trochę odpuścił. Krótko mówiąc, pandemia nadal jest bardzo istotna, ale jesteśmy już nią zmęczeni i coraz bardziej skłóceni z jej powodu.