Wersja projektu z dnia 17.01.2024 roku uwzględniająca wymogi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Projekt pod względem prawnym został opracowany przez prawników Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp.k.

Wersja projektu z dnia 24.01.2024 r.

Zestawienie zmian wersji projektu z dnia 17.01.2024 r. w stosunku do wersji projektu  przygotowanego w 2018 roku

Uzasadnienie wydania ustawy