Odpowiedzialne Państwo

Monitoring wdrażania konwencji ONZ przeciw korupcji

W czerwcu 2014 roku przystąpiliśmy do międzynarodowej Koalicji Organizacji Pozarządowych na Rzecz Konwencji NZ przeciw Korupcji (UNCAC Civil Society Coalition). Przygotowaliśmy ocenę realizacji konwencji koncentrując się na przepisach dotyczących:

  • Usankcjonowania podstawowych typów przestępczości korupcyjnej
  • Zakazu obrotu i konfiskaty mienia pochodzącego z przestępstwa
  • Ochrony sygnalistów
  • Wyspecjalizowanych organów antykorupcyjnych oraz współpracy między służbami
  • Współpracy między sektorem prywatnym i organami ścigania w zakresie walki z korupcją

W lutym 2015 podczas konferencji z udziałem przedstawicieli Prokuratury Generalnej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zaprezentowaliśmy raport z „Monitoringu wdrażania w Polsce konwencji ONZ przeciwko korupcji”.

Program konferencji
[PDF 34 KB]

Zapis dźwiękowy konferencji:
Panel 1 [MP3 38MB], czas trwania 1 godz. 5 min.
Dyskusja po panelu 1 [MP3 14MB], czas trwania 23 min.
Panel 2 [MP3 17MB], czas trwania 28 min.
Dyskusja po panelu 2 [MP3 31MB], czas trwania 53 min.