11 grudnia 2020
Akcja Masz Głos
Webinarium: zadbaj o pierwszą pomoc podczas eventów

Webinarium o zapewnieniu bezpieczeństwa i pierwszej pomocy podczas wydarzeń publicznych.

  • aktywność obywatelska

Nawet przy obecnych ograniczeniach trudno uwierzyć w grudzień bez wydarzeń publicznych. Jeśli będziesz ich organizatorem, masz obowiązek zapewnić uczestnikom bezpieczeństwo. Jak to zrobić? Dołącz do webinarium 11 grudnia.W

Nie ma znaczenia, czy wydarzenie jest w przestrzeni otwartej czy w zamkniętym budynku, organizator musi zapewnić pierwszą pomoc przedszpitalną.  W trakcie webinarium poznasz:

  • zasady formalno-prawne organizacji punktu pomocy medycznej;
  • co najczęściej zagraża życiu i zdrowiu uczestników wydarzeń;
  • podstawy prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED);
  • jak zapewnić wsparcie ratownicze wydarzenia bez dodatkowych kosztów

Aby wziąć udział w webinarium, zarejestruj się pod linkiem:

Zarejestruj się na webinarium

i w piątek 11 grudnia o 19:00 dołącz do webinarium, klikając na link otrzymany w e-mailu potwierdzającym rejestrację. Udział w webinarium jest bezpłatny.

Webinarium prowadzi

Anna Maria Szymkowiak, prezeska Fundacji Akceptacja, Ratowniczka Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, instruktorka i edukatorka pierwszej pomocy w systemie International First Aid Certification Centre (IFACC), społeczniczka działająca dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jest związana z akcją Masz Głos; Fundacja Akceptacja znalazła się w gronie finalistów Super Samorząd 2020, jest grantobiorcą Funduszu Praw Kobiet Fundacji Batorego