21 lutego 2023
Akcja Masz Głos
Gala wręczenia nagród Super Samorząd i Super Głos

online | godz. 12.00-13.30

Zapraszamy na uroczyste wręczenie nagród Super Samorząd, które w tym roku przyznamy po raz 12.

  • aktywność obywatelska

Nagrodę Super Samorząd otrzymały organizacje społeczne i nieformalne grupy mieszkańców oraz władze samorządowe wybrane spośród 180 grup uczestniczących w ubiegłorocznej edycji akcji Masz Głos Fundacji Batorego, które wyróżniły się partnerską współpracą przy realizacji oddolnych inicjatyw poprawiających funkcjonowanie lokalnych społeczności. W Jury nagrody zasiadają: Edwin Bendyk, Olga Gitkiewicz, Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, Jerzy Stępień, Bartosz Węglarczyk.

Nagrodę Super Głos wręczyliśmy po raz drugi. Otrzymały ją organizacje społeczne i nieformalne grupy mieszkańców, które wykazały się wyjątkową konsekwencją działań i umiejętnością szukania niestandardowych rozwiązań oraz mobilizacji mieszkańców. Jury nagrody składa się z przedstawicieli i przedstawicielek organizacji społecznych, które są koordynatorami lokalnymi akcji Masz Głos: Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Fundacja Aktywności Lokalnej, Stowarzyszenie Homo Faber, Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab, Stowarzyszenie Rozwoju „Inspiracje”.

Laureaci nagrody Super Samorząd 2022

  • Fabryka Inicjatyw Obywatelskich „Łączy nas Iława” i władze Miasta Iława (woj. warmińsko-mazurskie) za cykl Śniadań Obywatelskich, które są ciekawą formą rozmów o ważnych wspólnych sprawach i na nowo łączą społeczność lokalną po pandemii. To pokazuje, że mieszkańcy biorą udział w konsultacjach, jeśli są one dobrze pomyślane – trudne tematy rozmów czy wiek uczestników spotkań nie mają znaczenia. Na śniadania obywatelskie przychodzi dużo osób – i mieszkańcy, i przedstawiciele władz.
  • Fundacja Transgresja i Zarząd Transportu Metropolitalnego (woj. śląskie) za gotowość do odwrócenia ról w relacjach między stroną społeczną a władzą samorządową. To Fundacja Transgresja stała się źródłem wiedzy dla Zarządu Transportu Metropolitalnego o potrzebach transportowych osób z niepełnosprawnościami, a nie tylko inicjatorem działania. Przeprowadziła diagnozę sytuacji, przygotowała raport, który nie został schowany do szuflady, a posłużył do wprowadzenia zmian. Już widać je w komunikacji publicznej w Metropolii Zagłębiowsko-Górnośląskiej.
  • Młodzieżowa Rada Gminy Jabłonny i władze Gminy Jabłonna (woj. lubelskie) za powierzenie młodym ludziom przeprowadzenie konsultacji społecznych na temat zagospodarowania zielonego terenu w Jabłonnie. Było to działanie wielopokoleniowe – młodzież zadbała o to, aby w konsultacjach wzięły udział różne grupy wiekowe, które zadbały o wspólną przestrzeń dla mieszkańców.
  • Stowarzyszenie Pszczyna Miasto Zielone i Zarząd Powiatu Pszczyńskiego (woj. śląskie) za systemowy sposób działania dla ochrony dziedzictwa przyrodniczego w Pszczynie. Wcześniej aktywiści nie nadążali z reakcjami na wycinki drzew. Zmieniło się to, odkąd funkcjonuje zespół opiniodawczo-doradczy, w skład którego wchodzą przedstawiciele strony społecznej i urzędnicy Starostwa Powiatowego. To nowa jakość wspólnej troski o m.in. drzewa w mieście, która wykracza poza najpopularniejszą  formułę protestów organizowanych przez środowiska proekologiczne.
  • Stowarzyszenie Aktywizacji Młodych, Samorząd Uczniowski ZSP w Rożnowie i władze Gminy Oborniki (woj. wielkopolskie) za międzypokoleniową współpracę, która dziś staje się coraz istotniejsza w kontekście kurczącej się demografii, podziałów społecznych i wycofania ludzi z aktywności lokalnej m.in. pod wpływem niedawnej pandemii. W Obornikach młodzież wyszła naprzeciw społeczności lokalnej, zaproponowała rozmowę i spotkała się z zainteresowaniem ze strony dorosłych. Taki dialog o wzajemnej współpracy nie wydarza się na co dzień.

Finaliści nagrody Super Samorząd

Nagroda Specjalna

Społeczność samorządowa Międzyrzeca Podlaskiego za siłę społeczeństwa obywatelskiego i współpracę różnych środowisk lokalnych w sytuacji kryzysu. W miejscowości powstał punkt humanitarny, co było możliwe dzięki otwarciu się lokalnych władz i urzędników – w szczególności wiceburmistrza Pawła Łysańczuka odpowiedzialnego za koordynację działań punktu  – na partnerską współpracę z  formalnymi i nieformalnymi grupami mieszkańców. Było to kluczowe dla skuteczności działań, ale stanowiło wyzwanie, ponieważ systemy zarządzania kryzysowego zwykle nie uwzględniają potencjału organizacji i grup ochotników.

Zaangażowani w pomoc: Mieszkańcy Międzyrzeca Podlaskiego, Urząd Miasta, Paweł Łysańczuk (zastępca burmistrza), Ochotnicza Straż Pożarna „Stołpno”, OSP „Zawadki”, OSP „Śródmieście”, Jakub Leszczuk (Centrum Medyczne Empatia), Gabriela Kulik, Hotel Hesperus, Leszek Michalec (nadleśniczy Nadleśnictwa Międzyrzec), Krzysztof Gajecki (Nadleśnictwo Międzyrzec), Agnieszka Skóra i grupa nieformalna „Babski Międzyrzec”, Elżbieta Wiącek (Pizzeria Italiana), Marta Nowik, Katarzyna Żak, Firma Dr Gerard, Katarzyna Chmielewska Rodriguez (Fundacja Nantucket Cares), Międzyrzeckie Towarzystwo Wędkarskie „Żwirek”, Szpital Powiatowy w Międzyrzecu Podlaskim, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Arkadiusz Myszka (dyrektor MOSiR), Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski Ośrodek Kultury, Zespół Placówek Oświatowych nr 1, Zespół Placówek Oświatowych nr 2, Zespół Placówek Oświatowych nr 3, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Żłobek Miejski, Międzyrzeckie parafie, Szkolne koła Caritas, Międzyrzecka Drużyna Harcerzy „Bór”, Apteka Centrum, Stowarzyszenie Elementum.

Laureaci nagrody Super Głos 2022

Super Głos to nagroda dla organizacji społecznych i nieformalnych grup mieszkańców, które wykazały się wyjątkową konsekwencją działań i umiejętnością szukania niestandardowych rozwiązań oraz mobilizacji mieszkańców. Jury nagrody to przedstawiciele organizacji partnerskich akcji Masz Głos: Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Fundacja Aktywności Lokalnej, Stowarzyszenie Homo Faber, Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab, Stowarzyszenie Rozwoju Inspiracje.

Finaliści nagrody Super Głos

Nagrodą dla laureatów jest 3 tys. zł na działania społeczne oraz pamiątkowa statuetka wraz z dyplomem.

Patroni medialni: Onet.pl, Ngo.plAkcja Masz Głos Fundacji Batorego od 17 lat wspiera dialog i współpracę pomiędzy społecznościami lokalnymi a władzami samorządowymi. W latach 2022-2023 projekt jest współfinansowany przez Open Society Foundations.