2 lutego 2024
Akcja Masz Głos
Gala wręczenia nagród Super Samorząd i Super Głos

online || 12:00-13:30

Zapraszamy na uroczyste wręczenie nagród Super Samorząd i Super Głos. Laureaci zostaną wybrani spośród 183 grup uczestniczących w ubiegłorocznej edycji akcji Masz Głos Fundacji Batorego.

 • aktywność obywatelska

Nagrodę Super Samorząd otrzymają organizacje społeczne i nieformalne grupy mieszkańców oraz władze samorządowe za partnerską współpracę przy realizacji oddolnych inicjatyw, poprawiających funkcjonowanie lokalnych społeczności. Jury nagrody: Edwin Bendyk (Fundacja Batorego), Agnieszka Jędrzejczyk (OKO.press), Krzysztof Majak (Onet), Jerzy Stępień (sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku), Dorota Wiszejko-Wierzbicka (Uniwersytet SWPS).

Nagrodę Super Głos otrzymają organizacje społeczne i nieformalne grupy mieszkańców, które wykazały się wyjątkową konsekwencją działań i umiejętnością szukania niestandardowych rozwiązań oraz mobilizacji mieszkańców. Jury nagrody to przedstawiciele organizacji partnerskich akcji Masz Głos: Grzegorz Wójkowski i Karolina Ginejko ze Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Agnieszka Maszkowska i Piotr Znaniecki z Fundacji Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab, Małgorzata Łosiewicz, Robert Chomicki i Katarzyna Gajda ze Stowarzyszenia Rozwoju Inspiracje, Agnieszka Trzaska, Kamila Gawrońska-Dickson, Mateusz Strzałkowski z Pracowni Zrównoważonego Rozwoju, Joanna Ciesielka, Aleksandra Iwańska-Figura, Dariusz Figura z Fundacji Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży – „Teatrikon”.

Laureaci nagrody Super Samorząd 2023

 • sołtyska – Dorota Mirowska, Koło Gospodyń Wiejskich Dobrowianki i władze gminy Sędziejowice za połączenie działań integrujących mieszkańców z konsultacjami społecznymi
 • sołectwo Zapusta i władze gminy Olszyna za rozwijanie praworządności na najniższym poziomie samorządowym
 • Młodzieżowa Rada Miasta Augustów i władze miasta Augustowa za dążenie do stworzenia mediateki – miejsca spotkań dla młodzieży
 • Wałbrzyska Rada Kobiet i władze miasta Wałbrzycha za cykl warsztatów „Kobiecy Ogród Mocy” i włączanie doświadczenia kobiet przy rozwiązywaniu lokalnych problemów
 • Step by step in Kraków i władze miasta Krakowa za integrowanie społeczności ukraińskiej z dotychczasowymi mieszkańcami miasta i wspieranie ich w przedsiębiorczości.

Laureaci zostali wybrani spośród 183 uczestników ubiegłorocznej edycji akcji Masz Głos.

Laureaci nagrody Super Głos 2023

 • sołtys – Łukasz Śmietanko i Koło Gospodyń Wiejskich w Pajtunach za stworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców
 • Stowarzyszenie Brzostek Top Team za działania sportowe dla grup zagrożonych wykluczeniem
 • Koło Gospodyń Wiejskich Wymysłowo za remont i doposażenie placu przy świetlicy wiejskiej
 • Fundacja Ludzie z Natury za działania integrujące mieszkańców osiedla
 • Grupa „RAZEM dla mieszkańców Wiszni Małej” za mobilizację mieszkańców do wyrażania opinii w sprawach dotyczących zagospodarowania przestrzennego i rozwoju gminy.

Wszystkim laureatom i finalistom ogromnie gratulujemy!

Laureaci otrzymają nagrody w wysokości 3 tys. zł na działania lokalne oraz pamiątkowe statuetki i dyplomy.

Wydarzeniu towarzyszyła debata „Wyście sobie, a my sobie? Demokracja w Polsce na co dzień” z udziałem badaczek i badaczy oraz ludzi pióra, którą poprowadził Edwin Bendyk.

Patroni medialni: Onet.pl, Ngo.pl
Akcja Masz Głos Fundacji Batorego od 18 lat wspiera dialog i współpracę pomiędzy społecznościami lokalnymi a władzami samorządowymi.

Prezentacja nominowanych na https://www.maszglos.pl/ i profilu akcji Masz Głos na Facebooku.