18 lipca 2019
Akcja Masz Głos
Współpraca finansowa organizacji pozarządowych z samorządem – nowe regulacje

Webinarium poświęcone nowym wzorom dokumentów dotyczących realizacji zadania publicznego.

  • aktywność obywatelska

Podczas webinarium dowiedzieć się można:

  • jak wyglądają nowe wzory dokumentów dot. realizacji zadania publicznego – oferty, oferty uproszczonej, sprawozdania i umowy o dofinansowanie?
  • co musi znaleźć się w tego rodzaju dokumentach?
  • na jakie zapisy umowy warto zwrócić uwagę? Aspekty ochrony danych osobowych uczestników/-czek korzystających ze wsparcia w ramach realizacji zadania a rozliczenie przez rezultaty;
  • rozliczenie dotacji – jakie informacje powinny znaleźć się w sprawozdaniu, a co raczej powinno być przedmiotem kontroli?

Prowadzenie: Iwona Janicka.