29 września 2020
Akcja Masz Głos
Webinarium o mediacjach

Webinarium akcji Masz Głos.

Od 2017 roku prawo administracyjne dopuszcza mediacje. Zmienia się tradycyjne podejście do rozstrzygania spraw administracyjnych na bardziej dialogowe, bo strony sporu mogą być wysłuchane. Oznacza to szansę na budowanie poprawnych relacji między administracją publiczną a lokalną społecznością nawet w sytuacjach trudnych.

Podczas webinarium opowiedzieliśmy o najważniejszych elementach mediacji administracyjnych i przebiegu postępowania mediacyjnego. Omówiliśmy:

  • czym jest mediacja w postępowaniu administracyjnym i jakie są jej cele,
  • podstawowe zasady mediacji w postępowaniu administracyjnym,
  • katalog spraw, które mogą być przedmiotem mediacji,
  • jak obywa się mediacja administracyjna (inicjatywa, uczestnicy, czas, koszty, protokół)

Poznaliśmy korzyści z przeprowadzenia mediacji w tych sprawach administracyjnych, w których jest dopuszczalna, a także zrozumieć ich specyfikę i przebieg. Mediacje są instrumentem pomocnym w działaniu dla najbliższego otoczenia i skutecznego załatwienia spraw lokalnych.

Webinarium prowadziła:

Małgorzata Gradek-Lewandowska – radca prawny z 20-letnim doświadczeniem, certyfikowany mediator wpisana na listę Krajowej Izby Radców Prawnych, mediator sądowy Sądów Okręgowych w Warszawie, Katowicach, Lublinie, Poznaniu i Gdańsku, specjalizuje się w prawach własności intelektualnej. Doradza i reprezentuje klientów podczas negocjacji, prowadzi spory jako pełnomocnik i mediator w sprawach z zakresu własności przemysłowej, w tym dot. znaków towarowych, praw autorskich i pokrewnych, zwalczania nieuczciwej konkurencji i naruszeń praw własności intelektualnej, prawnych aspektów komercjalizacji, B+R, zarządzania portfelem dóbr niematerialnych, ochrony prawnej marki, działalności prasowej i wydawniczej, branży kreatywnej, mediowej, telekomunikacji, danych osobowych, obsługi projektów informatycznych.

 Warto także poznać: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/mediacje