25 maja 2021
Akcja Masz Głos
Webinarium: jak czytać i rozumieć plan miejscowy

online
godz. 19.00

Webinarium akcji Masz Głos poświęcone rozumieniu i interpretacji informacji zawartych w planach miejscowych.

  • aktywność obywatelska
  • samorząd

Coraz więcej mieszkańców chce mieć wpływ na to, jak wygląda ich okolica. Niestety, ciągle zmieniają się uwarunkowania prawne, które stawiają nie lada wyzwania zarówno przed władzami samorządowymi, jak i mieszkańcami. Co warto wiedzieć, aby rozumieć plany zagospodarowania przestrzennego i decydować o swoim otoczeniu?

Podczas webinarium pokażemy, jak odnajdywać istotne informacje w planach miejscowych, i jak różnie można interpretować tego typu dokumenty. Wyjaśnimy też:

  • różnice między studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy a miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – kto tworzy i uchwala te dokumenty,
  • jaki wpływ ma plan miejscowy na wydanie pozwolenia na budowę?
  • na co szczególnie zwrócić uwagę podczas analizowania planu miejscowego?
  • gdzie szukać elementów pisanych tzw. „małym druczkiem”?
  • czy możliwe są różne interpretacje planu miejscowego?
  • kiedy i jak wnosić uwagi do planu miejscowego i czy warto domagać się w nim zmian?

Na webinarium obowiązują zapisy. Udział jest bezpłatny.

Webinarium prowadzą:

Sylwia Widzisz-Pronobis, architektka i urbanistka, animatorka kultury, aktywistka miejska. Stworzyła firmę szkoleniowo-doradczą Prooper, współprowadzi Pronobis Studio. Przygotowuje doktorat na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej, prowadzi badania nad metodami partycypacyjnymi i społecznym modelem inwestycyjnym. Ma doświadczenie w realizacji projektów społecznych. Poszukuje rozwiązań projektowych, w których podmiotem jest człowiek i jego potrzeby z poszanowaniem środowiska zastanego i naturalnego.

Grzegorz Pronobis, architekt i urbanista, animator kultury, aktywistka miejski, współprowadzi firmę projektową Pronobis Studio. Projektuje przestrzeń publiczną i obiekty użyteczności publicznej, prowadzi warsztaty i konsultacje społeczne na temat rozwiązań przestrzennych oraz działań rewitalizacyjnych. Wykonuje analizy urbanistyczne dla inwestorów społecznych i komercyjnych. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi.

Grafika: https://architektura.um.warszawa.pl/plan_srodmiescia_1993