12 marca 2020
Akcja Masz Głos
Webinarium: Interwencja na rzecz ochrony drzew

Drugie webinarium poświęcone społecznej opiece nad drzewami i przeciwdziałaniu wycinkom.

  • aktywność obywatelska

Narasta niepokojące zjawisko masowego wycinania drzew, których nie zastępuje się nowymi nasadzeniami. Temat budzi wiele kontrowersji, a drzewa same nie obronią się. Dlatego postanowiliśmy wrócić do tematu ochrony drzew, tym razem w formie pytań i odpowiedzi.

Webinarium poprowadziła:

Magdalena Berezowska-Niedźwiedź – od 2005 zaangażowana w realizację projektów dotyczących zrównoważonego rozwoju, ochrony przyrody i społeczeństwa obywatelskiego. Szczególnie związana z ochroną drzew – działaniami związanymi z ochroną zagrożonych siedlisk oraz gatunków; współpracuje przy realizacji projektów takich jak „Strażnicy Natury 2000”, „Na straży drzew”, „Obywatel na straży drzew”. Prowadzi też działania na rzecz angażowania innych w poznanie, docenienie roli drzew oraz ich ochronę. Na co dzień jest edukatorką w EkoCentrum Wrocław. Z zamiłowania (i z wykształcenia) przyrodnik oraz Certyfikowany Inspektor Drzew.

Zapraszamy do obejrzenia pierwszego webinarium akcji Masz Głos na rzecz ochrony drzew.