2 października 2015
Polityka bezpieczeństwa Ukrainy

  • Europa Wschodnia
  • Otwarta Europa

Sesja I: Polityka zagraniczna i obronna
Paneliści: Wołodymyr Fesenko (dyrektor Centrum Stosowanych Badań Politycznych „Penta”),   Alona Hetmańczuk (dyrektorka Instytutu Polityki Światowej), Jewhen Mahda (Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki), Borys Tarasiuk (były minister spraw zagranicznych)
Komentarz: Przemysław Żurawski vel Grajewski (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego)
Prowadzenie: Bogumiła Berdychowska (kwartalnik „Więź”)

Zapis wideo pierwszej sesji [wersja polska]
Zapis wideo pierwszej sesji [wersja polsko-ukraińska]
Wołodymyr Fesenko [wystąpienie – wersja polska]
Alona Hetmańczuk [wystąpienie – wersja polska]
Przemysław Żurawski vel Grajewski [wystąpienie – wersja polska]

Przemysław Żurawski vel Grajewski [wystąpienie – wersja ukraińska]

Sesja II: Bezpieczeństwo gospodarcze, informacyjne…
Paneliści: Mychajło Honczar (prezes Centrum Studiów Globalnych „Strategia XXI”), Ihor Hryniw (zastępca szefa Rady Administracji Prezydenta Ukrainy), Oksana Prodan (deputowana Rady Najwyższej Ukrainy), Wiktoria Wójcicka (deputowana Rady Najwyższej Ukrainy)
Komentarz: Wojciech Konończuk (Ośrodek Studiów Wschodnich)

Prowadzenie: Grzegorz Gromadzki (Fundacja Batorego)

Zapis wideo drugiej sesji [wersja polska]

Zapis wideo drugiej sesji [wersja polsko-ukraińska]
Mychajło Honczar  [wystąpienie – wersja polska]
Wiktoria Wójcicka [wystąpienie – wersja polska]
Wojciech Konończuk [wystąpienie – wersja polska]

Omówienie debaty [PDF 466 KB]

Tezy

Ukraina na nowo tworzy swą politykę bezpieczeństwa. Obecny prezydent i rząd mówią o ukraińskich aspiracjach do członkostwa w NATO i UE. Zmienia się sama definicja polityki bezpieczeństwa i wyzwania stojące przed państwami. O skali nowych wyzwań świadczyć może wojna hybrydowa trwająca obecnie na wschodzie Ukrainy. Klasycznie rozumiana polityka obronna, jak i polityka zagraniczna nie wystarczają do radzenia sobie z podobnymi konfliktami.
Podczas konferencji chcemy rozmawiać o polityce obronnej i zagranicznej, ale także o bezpieczeństwie gospodarczym, informacyjnym itp.. O wyzwaniach, przed jakimi stoi obecnie Ukraina. A także o tym co wydarzenia na Wschodzie oznaczają dla Polski i jej bezpieczeństwa.

Polecamy

Polityka bezpieczeństwa Polski i Ukrainy, specjalny dodatek do „Tygodnika Powszechnego”
Unia – tak, „międzymorze” – nie, z Aleksandrem Smolarem rozmawia Andrzej Brzeziecki
Paweł Kowal, Kompleks Zosi Samosi
Tylko NATO  – wypowiedzi Mykoły Małomuża, Wołodymyra Ohrzko i Dmytro Tymczuka
Bohdana Kostiuk, Liczymy na siebie
Piotr Kosiewski, Opowiedzieć o konflikcie

Polityka bezpieczeństwa. Polska. Ukraina – publikacja

Książka poświęcona polityce obronnej oraz zagranicznej Polski i Ukrainy, a także bezpieczeństwu gospodarczemu, energetycznemu i informacyjnemu. W publikacji znalazły się wybrane materiały ze zorganizowane przez Fundację im. Stefana Batorego spotkania Forum Polska–Ukraina: polityka bezpieczeństwa oraz z konferencji Polityka bezpieczeństwa Ukrainy.

Wersja Polska [PDF 1,5 MB]
Wersja Ukraińska [PDF 1,5 MB]
Noty biograficzne
Bogumiła Berdychowska (ur. 1963) – publicystka, członkini redakcji kwartalnika „Więź”. Wcześniej kierowała Biurem ds. Mniejszości Narodowych w Ministerstwie Kultury i Sztuki, była zastępczynią dyrektora V Programu Polskiego Radia. Publikowała m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Krytyce” (Kijów), „Kulturze” (Paryż), „Rzeczpospolitej”, „Tygodniku Powszechnym”. Autorka licznych publikacji dotyczących Ukrainy.
Wołodymyr Fesenko (ur. 1958) – politolog. Dyrektor Centrum Stosowanych Badań Politycznych „Penta” w Kijowie. W latach 1993–1999 koordynator programu Społeczeństwo obywatelskie w charkowskim oddziale Międzynarodowej Fundacji Odrodzenia. W okresie 1999–2001 wykładowca na wydziale socjologii Uniwersytetu Państwowego w Charkowie. Prowadzi znany blog na portalu „Ukraińska Prawda”.
Grzegorz Gromadzki (ur. 1963) – ekspert Fundacji Batorego, publicysta. Pracował m.in. w „Gazecie Wyborczej” i w Ośrodku Studiów Wschodnich.
Alona Hetmańczuk (ur. 1978) – dyrektorka Instytutu Polityki Światowej. Prowadzi blog na portalu pravda.com.ua, publikowała także m.in. w „The New York Times”, „The International Herald Tribune”, „Gazecie Wyborczej”, „Kyiv Post” i „Moscow Times”.
Michaił Honczar (ur. 1963) – prezes Centrum Studiów Globalnych „Strategia XXI”. W latach 90. członek Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy oraz pracownik Narodowego Instytutu Problemów Bezpieczeństwa Międzynarodowego. Od 2007 roku pracował w sektorze pozarządowym. Autor książek poświęconych zagadnieniom bezpieczeństwa energetycznego i stosunków międzynarodowych.
Ihor Hryniw (ur. 1961) – polityk, zastępca szefa Rady Administracji Prezydenta Ukrainy. W latach 1990–1994, 2002–2012 oraz od roku 2014 deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy. Członek Bloku Petra Poroszenki.
Wojciech Konończuk (ur. 1980) – analityk, zajmuje się stosunkami międzynarodowymi. Pracownik Ośrodka Studiów Wschodnich. W latach 2005–2007 koordynator w Fundacji im. Stefana Batorego. Zajmuje się m.in. polityką zagraniczną Rosji ze szczególnym uwzględnieniem Wspólnoty Niepodległych Państw, rosyjskim sektorem energetycznym, stosunkami międzynarodowymi na obszarze WNP.
Jewhen Mahda (ur. 1974) – historyk, politolog, dr. Wykładowca na Uniwersytecie Technicznym i Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki w Kijowie. Bloger, publicysta m.in.: glavred.info, obozrevatel.com, interns.org.ua, fraza.ua, glavpost.com, espreso.tv, ua1.com.ua.
Oksana Prodan (ur. 1974) – polityczka, prawniczka, przedsiębiorczyni, działaczka społeczna. Deputowana do Rady Najwyższej Ukrainy (Blok Petra Poroszenki). Członkini komisji polityki podatkowej i celnej Rady Najwyższej. Dyrektorka Centrum Ochrony Przedsiębiorców w Czerniowcach. Prezeska Ukraińskiego Stowarzyszenia Małego i Średniego Biznesu „Forteca”.
Borys Tarasiuk (ur. 1949) — dyplomata. Deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy. W latach 1975–2000 pracownik służb dyplomatycznych Ukrainy. W latach 1998–2000 minister spraw zagranicznych Ukrainy. Dyrektor i założyciel Instytutu na rzecz Współpracy Euroatlantyckiej, szef parlamentarnej Rady Integracji Europejskiej. Honorowy dyrektor i profesor Instytutu Nauk Społecznych i Stosunków Międzynarodowych w Międzyregionalnej Akademii Zarządzania Personelem.
Wiktoria Wójcicka (ur. 1974) – ekonomistka, deputowana Rady Najwyższej Ukrainy (Samopomoc), sekretarz komisji paliwowo-energetycznej, polityki nuklearnej i bezpieczeństwa atomowego. W latach 2007–2009 dyrektor finansowa Cushman & Wakefield Ukraina.
Przemysław Żurawski vel Grajewski (ur. 1963) – politolog, dr hab. Wykładowca na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Członek rady programowej PiS. W latach 2005–2006 ekspert frakcji EPL–ED w Parlamencie Europejskim w Brukseli – zajmował się monitorowaniem polityki wschodniej UE. Współpracownik Instytutu Europejskiego w Łodzi i Ośrodka Myśli Politycznej w Krakowie.

 

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach konkursu Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej