24-25 sierpnia
Akcja Masz Głos
Kawiarenki obywatelskie akcji Masz Głos

Toruń - 24.08
Świecie - 25.08

Cykl spotkań poświęconych prawom obywatelskim, ich przestrzeganiu i egzekwowaniu.

  • aktywność obywatelska
Porozmawiamy o prawach obywatelskich, ich przestrzeganiu i egzekwowaniu.
  • Czy obywatel może wszystko?
  • Czy władza może wszystko?
  • Czy instytucje w Polsce chronią prawa i wolności obywatelskie?

Na pytania odpowiadał będzie Szymon Osowski prawnik, prezes Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, ekspert akcji Masz Głos, związany z Akademią Samorządową Fundacji Batorego. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich aktywnych lokalnie i zainteresowanych sprawami obywatelskimi.

Obowiązuje rejestracja. Prosimy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i pamięć o maseczkach.
  • 24 sierpnia, 17:30-19:30, Toruń (Espersso Bar DANDELION, Piekary 28)
  • 25 sierpnia, Świecie