26 października 2020
Pakty uczciwości
Dostęp do informacji w zamówieniach publicznych

Debata online o roli dostępu do informacji publicznej w zamówieniach publicznych.

  • zamówienia publiczne
Podczas debaty online zaprosiliśmy Państwa do rozmowy o roli dostępu do informacji publicznej w zamówieniach publicznych.

Dostęp do informacji publicznej jest jedną z podstawowych gwarancji zachowania transparentności procesów inwestycyjnych, obok zasady jawności postępowania i dostępu do informacji o środowisku. Czy można go ograniczać i pod jakimi warunkami? Czy prawo dostępu do informacji jest zawsze respektowane przez zamawiających?
W rozmowie udział wzięli:
● Mirela Korsak-Koledzińska, radca prawny w kancelarii Togatus,
● Grzegorz Makowski, forumIdei Fundacji im. Stefana Batorego
● Szymon Ossowski, Watchdog Polska
● Hanna Talago-Sławoj, kancelaria Łaszczuk, prezes zarządu Centrum Obsługi
Zamówień Publicznych sp. z o.o.

Moderacja: Marcin Waszak, forumIdei Fundacji im. Stefana Batorego.

Podczas rozmowy próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie czy można poszerzyć i usprawnić
dostęp do informacji o zamówieniach publicznych, a także czy potrzebne jest większe zaangażowanie osób niezwiązanych ściśle z rynkiem zamówień. Poznaliśmy perspektywę wykonawców i zamawiających dotyczącą relacji pomiędzy tajemnicą przedsiębiorstwa a dostępem do informacji. Pochyliliśmy się nad orzecznictwem KIO w tej materii i zastanowiliśmy jak w praktyce można zrównoważyć te dwie wartości.Spotkanie organizowane jest w ramach projektu Pakty Uczciwości – mechanizm obywatelskiej kontroli na rzecz ochrony funduszy UE finansowanego ze środków Komisji Europejskiej.

Więcej informacji na www.paktuczciwosci.pl