28 listopada 2019
Akcja Masz Głos
Poznać potrzeby! O diagnozie lokalnej

Webinarium akcji Masz Głos poświęcone diagnozie społeczności lokalnej, która pozwoli dostosować działania do potrzeb.


  • aktywność obywatelska
  • organizacje społeczne

Podczas webinarium akcji Masz Głos opowiedzieliśmy, jak przeprowadzać diagnozę społeczności lokalnej, w czym jest pomocna i dlaczego warto ją robić.

Aby dobrze zrealizować jakikolwiek projekt lokalny, najpierw trzeba poznać oczekiwania i problemy miejscowej społeczności. Taka wiedza pozwoli dostosować działania adekwatnie do potrzeb, pozyskać zrozumienie i poparcie dla inicjatywy, może dostarczyć też inspiracji.

Na webinarium omawialiśmy:

  • do czego przydatna jest diagnoza lokalna?
  • jak zaplanować diagnozę lokalną w swojej społeczności?
  • z jakich źródeł informacji korzystać podczas prowadzenia diagnozy lokalnej?

Webinarium poprowadził Grzegorz Wójkowski ze Stowarzyszenia Bona Fides, koordynator akcji Masz Głos.