Publikacje

cover
Komentarz: Jak pandemia zmieni Unię?
 • Szymon Ananicz
Pandemia COVID-19 stała się impulsem do istotnych przewartościowań w architekturze Unii Europejskiej. Przyjęte już i planowane rozwiązania – przede wszystkim plan przeciwdziałania recesji gospodarczej, ale także rozwój w dziedzinie ochrony zdrowia – mogą doprowadzić do wzmocnienia podmiotowości politycznej i gospodarczej Wspólnoty.
program: forumIdei
cover
Komentarz: Samorząd i wybory
 • Edwin Bendyk
Nieoczekiwanie na pierwszej linii politycznego frontu znalazł się samorząd. Kryzys wywołany pandemią i wybory prezydenckie organizowane w roku trzydziestolecia polskiej samorządności stały się okazją do wielkiego testu zarówno siły Polski lokalnej, jak i politycznej atrakcyjności projektu odwołującego się do tej siły.
cover
Komentarz: Wybory prezydenckie – ryzykowne zmiany
 • Magdalena Wrzalik
Ustawa z 2 czerwca 2020 o zasadach organizacji wyborów ma siedem poważnych wad.
program: forumIdei
cover
Samorząd–centrum Bilans po trzydziestu latach od odrodzenia się samorządu i pięciu latach nowego centralizmu
 • Dawid Sześciło
program: forumIdei
cover
Komentarz: Nowelizacja budżetu UE – ocena i perspektywy
 • Agnieszka Smoleńska
 • i inni
Ogłoszona w maju 2020 roku propozycja nowego budżetu Unii Europejskiej ma doniosłe znaczenie nie tylko gospodarcze, lecz także polityczne. Przełomowym elementem propozycji jest sfinansowanie części dotacji i pożyczek ze wspólnego długu, który wyemituje Unia.
program: forumIdei
cover
Stanowisko w sprawie wyborów prezydenckich 28 czerwca
cover
Ewolucja sytuacji finansowej samorządów terytorialnych w Polsce po 2014 roku
 • Paweł Swianiewicz
 • i inni
Czy pod rządami Zjednoczonej Prawicy postępuje degradacja finansowej kondycji i autonomii samorządów? Jak na obecne budżety samorządowe może wpłynąć nadchodzący kryzys? Jakie formy wsparcia pomogłyby władzom lokalnym sprostać temu wyzwaniu? Autorzy odpowiadają na te pytanie w oparciu o obiektywne wskaźniki wyliczane na podstawie danych z lat 2014-2019.
program: forumIdei
cover
Czego dowiedzieliśmy się z raportów o stanie gminy?
 • Dawid Sześciło
 • i inni
Do 30 lipca wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) muszą sporządzić raporty o stanie gminy. Eksperci Fundacji Batorego przeanalizowali sto ubiegłorocznych raportów i podpowiadają samorządowcom, jakich błędów unikać, a jakie pomysły warto powtórzyć, aby raport był dokumentem interesującym dla mieszkańców.
program: forumIdei
cover
Jeśli wybory będą w maju…
 • Jacek Haman
Instytucja głosowania korespondencyjnego jest dobrze znana także w innych krajach. Czy zatem słuszne są obawy, że nie sprawdzi się ona w Polsce w wyborach prezydenckich w maju 2020 roku? Komentarz Jacka Hamana.
program: forumIdei
cover
Co zrobić, żeby wybory były demokratyczne i bezpieczne – Stanowisko
Publikujemy Stanowisko Zespołu Ekspertów Wyborczych w sprawie wyborów korespondencyjnych.
program: forumIdei
cover
Instytucje samorządowe w okresie SARS CoV-2: praca zdalna i wsparcie społeczności lokalnej
 • Agnieszka Krzyżak
 • i inni
Zapobieganie rozprzestrzeniania się SARS CoV-2 wymusiło poszukiwanie nowych rozwiązań działania samorządów, dotyczących m.in. obiegu korespondencji w urzędach, organizacji pracy zdalnej oraz zapewnienia wsparcia społeczności lokalnej. Publikujemy analizę prawną oraz przykładowe procedury, jakie można wprowadzić w urzędzie autorstwa Agnieszki Krzyżak oraz Pawła Litwińskiego.
program: forumIdei
cover
Opinia prawna w sprawie wniosku Poczty Polskiej do samorządów o udostępnienie danych mieszkańców
 • Tomasz Zalasiński
Opinia prawna w sprawie wniosku Poczty Polskiej do samorządów o udostępnienie danych mieszkańców.
program: forumIdei
cover
Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych w sprawie rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 kwietnia 2020
Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego dotyczące rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego z 20 kwietnia. Według członków Zespołu pogląd prawny przedstawiony przez Trybunał Konstytucyjny jest błędny z punktu widzenia przepisów i norm Konstytucji, a także dorobku orzeczniczego Trybunału Konstytucyjnego zgromadzonego do 2015 r.
program: forumIdei
cover
Strażnicy demokracji. Nowe perspektywy ochrony sygnalistów
 • Marcin Waszak
Analiza sytuacji sygnalistów Polsce.
program: forumIdei
cover
Społeczeństwo wobec epidemii. Raport z badania
 • Krystyna Skarżyńska
 • i inni
Jak Polacy radzą sobie z epidemią? Czy jesteśmy gotowi na drastyczną zmianę trybu życia? Czy akceptujemy ograniczenia nakładane przez władzę? Publikujemy raport z badań przeprowadzonych przez prof. Krystynę Skarżyńską i dr Konrada Maja z Uniwersytetu SWPS w Warszawie.
program: forumIdei
cover
Przekleństwo braku koordynacji
 • Stanisława Golinowska
Analiza kontekstów i warunków opanowania globalnego kryzysu zdrowotnego. Prof. Stanisława Golinowska dowodzi, że globalny charakter zagrożenia wymaga koordynacji działań na płaszczyźnie międzynarodowej. Integracja europejska jest warunkiem zarówno opanowania kryzysu zdrowotnego, jak i jego skutków gospodarczych.