cover
04.12.2021
Pracownia Samorządowa

Raport o stanie gminy w pytaniach i odpowiedziach

  • Dawid Sześciło

Raport o stanie gminy (powiatu, województwa) jest od 2018 obowiązkowym bilansem działalności organu wykonawczego w roku poprzednim. Według ustawowego minimum w raporcie muszą znaleźć się dane na temat realizacji uchwał, programów i strategii. Swoje propozycje na temat zawartości raportu mogą też zgłaszać radni i mieszkańcy. Raport musi powstać do 31 maja (w 2020 – pierwszym roku covidowym – termin ten został wydłużony) i zostać przedyskutowany na sesji rady gminy, którą kończy głosowanie nad udzieleniem lub nieudzieleniem wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) votum zaufania.