cover
22.12.2021
Pracownia Samorządowa

Prowadzenie polityki przestrzennej w gminie. Miniporadnik

  • Radosław Jończak

Prowadzenie polityki przestrzennej jest jednym z podstawowych zadań gminy i ma kluczowe znaczenia dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania samorządu. W polityce przestrzennej swoją rolę do odegrania mają nie tylko władze samorządowe, ale też eksperci, mieszkańcy i inwestorzy. Dlatego warto ich włączyć do dialogu już na etapie planowania i oceny ewentualnych skutków podejmowanych decyzji, pisze Radosław Jończak w najnowszym opracowaniu.