cover
09.04.2021
Pracownia Samorządowa

Komisja skarg, wniosków i petycji. Miniporadnik

  • Szymon Osowski

Rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez obywateli. W tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji. Poradnik zawiera podstawy prawne i najczęściej poruszane problemy dotyczące działania komisji.