14.12.2022

Odpowiedź na wniosek Fundacji Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris o udostępnienie informacji publicznej

Publikujemy treść odpowiedzi na wniosek Fundacji Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej realizacji programu Obywatele dla Demokracji, jaki prowadziliśmy w latach 2013-2016 ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (tzw. Funduszy EOG). Odpowiedź tę przesłaliśmy dziś wnioskującemu w związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 października 2022 r., który stwierdził, że wszystkie polskie fundacje, bez względu na to, czy dysponują majątkiem i/ lub środkami publicznymi czy też działają w oparciu o środki prywatne, wykonują zadania publiczne, a w związku z tym są podmiotami zobowiązanymi do odpowiadania na wnioski składane w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej.

Odpowiedź

Załączniki