Otwarta Europa

Monitoring wyborów w krajach Partnerstwa Wschodniego i w Rosji

Samodzielnie i we współpracy z organizacjami pozarządowymi z UE uczestniczyliśmy w działaniach mających na celu organizację i promocję niezależnych misji obserwacyjnych wyborów w krajach Partnerstwa Wschodniego i Rosji. Wspieraliśmy lokalne organizacje prowadzące monitoring wyborczy, upowszechnialiśmy wyniki niezależnych obserwacji, prowadziliśmy rekrutację obserwatorów, organizowaliśmy obywatelskie misje obserwacyjne.

Monitoring finansowania kampanii wyborczych w Mołdawii
Misja Ekspercka na wybory prezydenckie na Ukrainie w 2014 roku

Społeczna Misja Obserwacyjna wyborów parlamentarnych na Ukrainie 2012

Uczestniczyliśmy w działaniach Europejskiej Platformy Demokratycznych Wyborów, utworzonej w Warszawie podczas spotkania 13 organizacji prowadzących obserwacje wyborów w krajach Partnerstwa Wschodniego i Rosji.