02.10.2017

Oświadczenie zespołu ekspertów Fundacji im. Stefana Batorego w sprawie wzoru kart do głosowania

W związku z opublikowaniem przez Państwową Komisję Wyborczą raportu z wynikami konsultacji w sprawie wyglądu kart do głosowania Zespół Ekspertów Fundacji Batorego przygotował oświadczenie, w którym odnosi się do metod konsultacji oraz przedstawia ryzyka wiążące się z użyciem kart wyborczych-książeczek w zbliżających się wyborach samorządowych. W oświadczeniu eksperci przedstawiają korzyści z użycia w trakcie wyborów karty-płachty (ograniczenie liczby głosów nieważnych, umożliwienie tajnego głosowania osobom niewidomym, niższe koszty druku, łatwiejsza (i mniej narażona na błędy) praca komisji obwodowych przy zliczaniu głosów, niższe koszty magazynowania (także po wyborach).
Oświadczenie [DOC] [PDF]