2 września 2022
forumIdei
Problemy z finansowaniem kampanii wyborczej

on-line | 11:00-13:00

Seminarium poświęcone problemom z finansowaniem kampanii wyborczej.

  • debaty
  • monitoring
  • wybory

Podczas seminarium wspólnie z zaproszonymi ekspertami i ekspertkami omówiliśmy zagrożenia związane z szarą sferą finansowania kampanii wyborczej, ze szczególnym uwzględnieniem niewłaściwego wykorzystania środków publicznych, a także zebraliśmy pomysły na wiarygodne i skuteczne monitorowanie nielegalnych praktyk. To właśnie w nierównych warunkach prowadzenia kampanii wyborczej wielu ekspertów widzi najpoważniejsze zagrożenie dla uczciwego przebiegu wyborów.

Wprowadzenia wygłosili Marcin Walecki (Instytut Spraw Publicznych, St Antony’s College, Oxford University) oraz Grażyna Kopińska (Obywatelskie Forum Legislacji).

Uczestnicy: Tomasz Brzezicki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Mikołaj Cześnik (Uniwersytet SWPS, członek Zarządu Fundacji Batorego), Tomasz Gąsior (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy), Adam Gendźwiłł (Uniwersytet Warszawski), Witold Gintowt-Dziewałtowski (b. poseł i b. senator RP), Jacek Haman (Uniwersytet Warszawski), Grzegorz Makowski (Fundacja im. Stefana Batorego), Jan Misiuna (Szkoła Główna Handlowa), Piotr Uziębło (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego), Anna Rakowska (Uniwersytet Łódzki), Róża Rzeplińska (Stowarzyszenie 61), Szymon Osowski (Sieć Obywatelska Watchdog), Andrzej Rychard (Polska Akademia Nauk, przewodniczący Rady Fundacji Batorego), Marcin Waszak (Linia Etyki), Ewa Wrzosek (Lex Super Omnia).

Prowadzenie: Anna Materska-Sosnowska (Uniwersytet Warszawski, członkini Zarządu Fundacji Batorego).

W cyklu poświęconym zagrożeniom dla uczciwego przebiegu zbliżających się wyborów parlamentarnych i samorządowych zorganizowaliśmy już debatę Czy wybory 2023 będą uczciwe? O zagrożeniach i rekomendacjach” (3 czerwca 2022) oraz seminarium „Kampania wyborcza w mediach społecznościowych” (1 lipca 2022). Wszystkie dyskusje dostępne są tutaj.