8-9 stycznia 2020
Aktywni Obywatele
Konferencja otwierająca – Aktywni Obywatele

Konferencja otwierająca program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowany z tzw. Funduszy EOG.

  • aktywność obywatelska
  • organizacje społeczne

Zaprosiliśmy przedstawicieli i przedstawicielki organizacji społecznych na konferencję otwierającą program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, którą zorganizowaliśmy 8 stycznia 2020 w Domu Innowacji Społecznych „Marzyciele i Rzemieślnicy”, ul. Bracka 25 i  9 stycznia 2020 – w sali konferencyjnej im. Jerzego Turowicza w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego, Sapieżyńska 10a.

Pierwszy dzień (środa, 8 stycznia) poświęcony był prezentacji programu, obszarów wsparcia i zasad ubiegania się o dotacje.

Drugiego dnia (czwartek, 9 stycznia) zorganizowaliśmy warsztaty sieciujące dla polskich, norweskich i islandzkich organizacji działających w podobnych obszarach, które chciałyby realizować projekty partnerskie. Warsztaty prowadzone były w języku angielskim. Posłużyły nawiązaniu kontaktów, wypracowaniu założeń projektów partnerskich oraz omówieniu zasad ubiegania się o ich finansowanie.

Program konferencji

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosiliśmy o zgłaszanie jednej osoby z jednej organizacji.

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) jest jednym z 11 programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021 i jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych. Celem Funduszu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem. W swoim działaniu Fundusz kieruje się uniwersalnymi wartościami zapisanym w Traktacie Europejskim: poszanowaniem godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, rządów prawa, a także poszanowaniem praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości.

Operatorem Funduszu Krajowego jest konsorcjum złożone z trzech organizacji: Fundacji im. Stefana Batorego (lider), Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich.