5 listopada 2021
forumIdei
Czy możliwa jest eko-Rzeczpospolita? Polityka zielonej transformacji

online
godz. 13.00-15.00

Debata o politycznych aspektach zielonej transformacji

 • polityka energetyczna
 • Polska
 • społeczeństwo

Zielona transformacja jest koniecznością, ale nie wystarczy technokratyczny plan przebudowy i dobra komunikacja, żeby zmiany potoczyły się same. Widzimy już teraz spór pomiędzy aktywistami organizacji ekologicznych, dla których Europejski Zielony Ład jest zbyt mało ambitny a siłami populistycznymi, które przedstawiają się jako obrońcy „zwykłych ludzi” i straszą „ekofanatyzmem”. Zaczynamy również doświadczać kosztów społecznych i gospodarczych zielonej transformacji.

W tej sytuacji olbrzymim wyzwaniem, przede wszystkim dla odpowiedzialnych sił politycznych, będzie pogodzenie tak głębokich przemian z zasadami demokracji i sprawiedliwości społecznej. Jak stworzyć ramy dla politycznej artykulacji nieuniknionych konfliktów, których źródłem będzie zielona transformacja? Jak duże jest ryzyko, że wdrażanie Europejskiego Zielonego Ładu i inne reformy prośrodowiskowe staną się kolejną osią politycznej polaryzacji? I czy w ramach tej polaryzacji Zielony Ład stanie się kolejnym punktem zapalnym w debacie o obecności Polski w Unii Europejskiej? Czy możliwe jest, by kwestie środowiskowe i klimatyczne – zamiast dzielić – łączyły ponad podziałami w ramach eko-Rzeczpospolitej?

W lipcu przedstawiliśmy propozycję demokratycznego ekorepublikanizmu jako politycznego modelu rozwiązywania kwestii klimatycznej i ekologicznej oraz nowej kwestii socjalnej. W zeszłym tygodniu opublikowaliśmy zbiór polemicznych komentarzy analityczek i analityków młodego i średniego pokolenia do tego pomysłu.

Uważamy, że ta debata nad wyzwaniem połączenia zielonej transformacji z demokracją dojrzała już do tego, by włączyli się w nią politycy i polityczki. W dyskusji udział wzięli:

 • Jerzy Buzek (europoseł, Europejska Partia Ludowa, b. premier Polski)
 • Jadwiga Emilewicz (posłanka na Sejm RP, klub parlamentarny PiS)
 • Hanna Gill-Piątek (posłanka na Sejm RP, Polska 2050)
 • Andrzej Grzyb (poseł na Sejm RP, PSL)
 • Gabriela Lenartowicz (posłanka na Sejm RP, Platforma Obywatelska)
 • Katarzyna Lubnauer (posłanka na Sejm RP, Nowoczesna)
 • Anita Sowińska (posłanka na Sejm RP, Nowa Lewica)
 • Małgorzata Tracz (posłanka na Sejm RP, Partia Zieloni)

Prowadzenie: Edwin Bendyk (prezes  Zarządu Fundacji im. Stefana Batorego)