cover
27.10.2021
forumIdei

Czy możliwa jest eko-Rzeczpospolita?

 • Alicja Dańkowska
 • Andrzej Rychard
 • Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
 • Krzysztof Katkowski
 • Mateusz Piotrowski
 • Michał Syska
 • Paweł Musiałek
 • Stefan Sękowski
 • Zofia Krajewska
 • Łukasz Pawłowski

Jak stworzyć ramy dla politycznej artykulacji nieuniknionych konfliktów, jakich źródłem będzie zielona transformacja? Czy rozwiązaniem może być republikańska korekta demokracji liberalnej i budowa eko-Rzeczpospolitej?

Na zbiór składają się reakcje autorek i autorów reprezentujących różne opcje ideowe na esej Edwina Bendyka W stronę eko-Rzeczpospolitej. Zielona transformacja i przyszłość demokracji.

 • Andrzej Rychard, Wprowadzenie: czy możliwa jest eko-Rzeczpospolita?
 • Krzysztof Katkowski, Eko-Rzeczpospolita? Konstruowanie utopii jako wyzwanie etyczno-polityczne
 • Stefan Sękowski, Trzy zagrożenia dla wspólnej walki ze zmianami klimatu
 • Zofia Krajewska, Rzeczpospolita współzależności, czyli o polityce ekologicznej
 • Łukasz Pawłowski, W obronie prywatności
 • Paweł Musiałek, Eko-republika – czy jest możliwa?
 • Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Dwie transformacje
 • Alicja Dańkowska, Siła lokalności w erze post-prawdy
 • Michał Syska, Nadzieja zamiast strachu. Bez demokracji ekonomicznej nie ochronimy klimatu i nie obronimy demokracji politycznej
 • Mateusz Piotrowski, Eko-Rzeczpospolita zaczyna się w pracy. Na marginesach eseju Edwina Bendyka