cover
27.10.2021
forumIdei

Czy możliwa jest eko-Rzeczpospolita?

Jak stworzyć ramy dla politycznej artykulacji nieuniknionych konfliktów, jakich źródłem będzie zielona transformacja? Czy rozwiązaniem może być republikańska korekta demokracji liberalnej i budowa eko-Rzeczpospolitej?

Na zbiór składają się reakcje autorek i autorów reprezentujących różne opcje ideowe na esej Edwina Bendyka W stronę eko-Rzeczpospolitej. Zielona transformacja i przyszłość demokracji.