30 kwietnia 2020
forumIdei
Co wiemy o społeczeństwie w stanie epidemii?

Pierwsze z cyklu seminariów poświęconych wynikom aktualnie prowadzonych badań nad przemianami przekonań i postaw społecznych w reakcji na epidemię.

Celem cyklu seminariów jest refleksja nad tym, jak zmieniają się przekonania i postawy Polaków w reakcji na epidemię i kryzys będący jej efektem. Jak ewoluuje stosunek społeczeństwa do państwa i jego instytucji? Jaki jest stopień poczucia zagrożenia i jak jest ono przez Polaków interpretowane? Jak w warunkach kryzysu strukturyzuje się wspólnota? Czy okazujemy się społeczeństwem solidarnym, czy też obserwujemy rozpad więzi zbiorowych? Jaki w dobie zarazy jest odbiór podziałów społecznych – tych starych, które kryzys nasila i tych nowych, które być może tworzy?

Na pierwszym seminarium, które odbyło się 30 kwietnia 2020 wprowadzenia wygłosili:

Prowadzenie: Mikołaj Cześnik (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, członek Zarządu Fundacji Batorego)

Uczestnicy: Edwin Bendyk (członek Zarządu Fundacji Batorego, tygodnik „Polityka”), Michał Bilewicz (Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego), Dominika Blachnicka-Ciacek (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny), Michał Boni (b. minister administracji i cyfryzacji), Marta Bucholc (Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego), Aleksandra Cisłak (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny) , Adam Gendzwiłł (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwesytetu Warszawskiego), Izabela Grabowska (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny), Jarosław Flis (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego), Ilona Iłowiecka-Tańska (Centrum Nauki Kopernik), Konrad Maj (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny), Paweł Marczewski (forumIdei Fundacji Batorego), Mirosława Marody (Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego), Krzysztof Podemski (Wydział Socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu), Piotr Radkiewicz (Instytut Psychologii PAN), Przemysław Sadura (Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego), Małgorzata Sikorska (Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego), Michał Sitek (Instytut Filozofii i Socjologii PAN), Aleksander Smolar (prezes Fundacji Batorego), Tomasz Szlendak (Instytut Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), Agnieszka Turska-Kawa (Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach), Joanna Wawrzyniak (Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego), Mikołaj Winiewski (Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego), Marek Ziółkowski (Wydział Socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu).