Wspieraj z nami demokrację w Polsce!

Sprawozdania

Rok 2020

Rok 2019

Z wpłat 1% podatku zebraliśmy 1 586 611,43 zł. Z tej kwoty 1 540 754,36 zł wpłynęło na wsparcie demokracji. Dziękujemy wszystkim, którzy przekazali nam 1% podatku za wielki kredyt zaufania. Z otrzymanych środków wspierać będziemy organizacje i inicjatywy działające na rzecz większego udziału obywateli w życiu publicznym, naprawy instytucji demokratycznych i obrony państwa prawa. Pozostałe kwoty wpłacono: 370,40 zł na Fundusz im. Beaty Pawlak, 2 864,70 zł na Fundusz im. Iwony Winiarskiej-Feleszko, 41 504,57 zł na Fundusz „Rozwiń Skrzydła” im. Janiny i Jana Putka, 725,90 zł na Fundusz im. Staszka Jonczyka „Śpiewaj”, 336,80 zł na Fundusz Janiny i Tomasza Maczugów, 54,70 zł na Fundusz im. Wandy i Jadwigi Chruściel.

Rok 2018

Z wpłat 1% podatku zebraliśmy 1 073 747,45 zł. Z tej kwoty 1 049 410,55 zł przeznaczyliśmy na na wsparcie organizacji pozarządowych, które zajmują się przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na płeć, pochodzenie, orientację seksualną, niepełnosprawność, kontrolą obywatelską na poziomie lokalnym, kontrolą w zakresie ochrony środowiska i praw zwierząt, zapewnianiem dostępu do informacji i jawnością życia publicznego. Zobacz pełną listę finansowanych działań. Pozostałe wpłaty zasiliły: Fundusz im. Iwony Winiarskiej-Feleszko – 7 241,80 zł, Fundusz „Rozwiń Skrzydła” im. J. i J. Putka –  15 385,70 zł, Fundusz „Śpiewaj”–  1 338,80 zł, Fundusz Janiny i Tomasza Maczugów – 282, 30 zł, Fundusz Małgorzaty Szejnert 54,70 zł, Fundusz Beaty Pawlak 33,60 zł.

Rok 2017

Z wpłat 1% podatku zebraliśmy 328 617,76 zł. Z tej kwoty 309 097,80 zł przeznaczyliśmy na wsparcie organizacji pozarządowych, które zajmują się przeciwdziałaniem dyskryminacji i ochroną równych praw kobiet i mężczyzn, monitorowaniem procesu stanowienia prawa i funkcjonowania instytucji publicznych i kontrolą przestrzegania praworządności. Zobacz pełną listę organizacji i finansowanych działań. Pozostałe wpłaty zasiliły: Fundusz im. Iwony Winiarskiej-Feleszko – 8 139,16 zł, Fundusz „Rozwiń Skrzydła” im. J. i J. Putka – 10 617,80 zł, Fundusz „Śpiewaj” – 272,60 zł, Fundusz Janiny i Tomasza Maczugów – 314,40 zł, Fundusz Beaty Pawlak 136,30 zł, Fundusz Małgorzaty Szejnert – 39,70 zł.

Rok 2016

Z wpłat 1% zebraliśmy 443 265,08 zł. Z tej kwoty 432 938,38 zł przeznaczyliśmy na dotacje dla 33 lokalnych organizacji uczestniczących w programie Równe Szanse, które w roku szkolnym 2016/2017 wypłacają stypendia ok. 700 gimnazjalistom i uczniom szkół ponadgimnazjalnych. Pozostałe wpłaty zasiliły: Fundusz im. Iwony Winiarskiej-Feleszko – 6 917,00 zł, Fundusz „Rozwiń Skrzydła” im. J. i J. Putka – 1 940,50 zł, Fundusz „Śpiewaj” – 354,00 zł, Fundusz Janiny i Tomasza Maczugów – 274,10 zł, Fundusz Beaty Pawlak 266,80 zł, Fundusz Małgorzaty Szejnert – 23,30 zł, Fundusz im. Wandy i Jadwigi Chruściel – 551,00 zł.

Rok 2015

Z wpłat 1% zebraliśmy 387 879,87 zł. Z tej kwoty 361 817,87 zł przeznaczyliśmy na dotacje dla 37 lokalnych organizacji uczestniczących w programie Równe Szanse, które w roku szkolnym 2015/2016 wypłacają stypendia ok. 800 gimnazjalistom i uczniom szkół ponadgimnazjalnych. Pozostałe wpłaty zasiliły: Fundusz im. Iwony Winiarskiej-Feleszko – 7 804,40 zł, Fundusz „Rozwiń Skrzydła” im. J. i J. Putka – 12 739,70 zł, Fundusz „Śpiewaj” – 3 706,60 zł, Fundusz Janiny i Tomasza Maczugów – 261,80 zł oraz Fundusz Beaty Pawlak – 1 549,50 zł.

Rok 2014

Z wpłat 1% zebraliśmy 305 019,52 zł. Z tej kwoty 286 624,22 zł przeznaczyliśmy na dotacje dla 40 lokalnych organizacji uczestniczących w programie Równe Szanse-Lokalne Programy Stypendialne, które w roku szkolnym 2014/2015 wypłacają stypendia ok. 1000 gimnazjalistom i uczniom szkół ponadgimnazjalnych. Pozostałe wpłaty zasiliły: Fundusz im. Iwony Winiarskiej-Feleszko – 9 383 zł, Fundusz „Rozwiń Skrzydła” im. J. i J. Putka – 8 200,30 zł, Fundusz “Śpiewaj”  – 602,40 zł, Fundusz Janiny i Tomasza Maczugów – 187,90 zł oraz Fundusz Małgorzaty Szejnert  21,70 zł.

Rok 2013

Z wpłat 1% zebraliśmy 295 127,53 zł. Z tej kwoty 279 790,24 zł przeznaczyliśmy na dotacje dla 40 lokalnych organizacji uczestniczących w programie Równe Szanse, które w roku szkolnym 2013/2014 wypłacają stypendia ok. 1000 gimnazjalistom i uczniom szkół ponadgimnazjalnych. Pozostałe wpłaty zasiliły: Fundusz im. Iwony Winiarskiej-Feleszko – 3 857 zł, Fundusz „Rozwiń Skrzydła” im. J. i J. Putka – 10 392,29 zł, Fundusz “Śpiewaj”  – 774,78 zł Fundusz Janiny i Tomasza Maczugów – 196,10 zł, Fundusz Małgorzaty Szejnert – 63,92 zł oraz Fundusz im. Beaty Pawlak – 53,20 zł.

Rok 2012

Z wpłat 1% zebraliśmy 328 790,35 zł. Z tej kwoty 313 892,05 zł przeznaczyliśmy na dotacje dla 40 lokalnych organizacji uczestniczących w programie Równe Szanse, które w roku szkolnym 2012/2013 wypłacają stypendia ok. 1000 gimnazjalistom i uczniom szkół ponadgimnazjalnych. Pozostałe wpłaty zasiliły: Fundusz im. Iwony Winiarskiej-Feleszko – 3 136,50 zł, Fundusz „Rozwiń Skrzydła” im. J. i J. Putka – 10 300,80 zł, Fundusz “Śpiewaj”  – 1 434,20 zł oraz Fundusz im. Beaty Pawlak – 26,80 zł.

Rok 2011

Z wpłat 1% otrzymaliśmy 405 982,13 zł. Z tej kwoty 400 586,73 zł przeznaczyliśmy na dotacje dla 39 lokalnych organizacji uczestniczących w programie Równe Szanse-Lokalne Programy Stypendialne, które w roku szkolnym 2011/2012 wypłacają stypendia 910 gimnazjalistom i uczniom szkół ponadgimnazjalnych. Pozostałe wpłaty zasiliły: Fundusz im. Iwony Winiarskiej-Feleszko – 3 738,10 zł, Fundusz „Rozwiń Skrzydła” im. J. i J. Putka – 1 258,20 zł oraz Fundusz im. Beaty Pawlak – 4,20 zł.

Rok 2010

Suma wpłat 1% w 2010 wyniosła 400 448,53 zł2 384,76 zł na Fundusz im. Iwony Winiarskiej-Feleszko a 398 063,77 zł na program Równe Szanse-Lokalne Programy Stypendialne. Pozyskane środki zasilą programy stypendialne, które prowadzi 38 współpracujących z nami lokalnych organizacji. Dzięki temu w bieżącym roku szkolnym 1112 gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych otrzyma wypłacane przez nie stypendia.

Rok 2009

Łączna kwota zebrana z wpłat 1 procenta podatku wyniosła 474 798,51 zł2 197,60 zł przeznaczyliśmy na Fundusz Iwony Winiarskiej-Feleszko a 472 600,91 zł – na program Równe Szanse-Lokalne Programy Stypendialne. Zebrane w ten sposób środki zasilą programy stypendialne, prowadzone przez 37 lokalnych organizacji współpracujących z nami w 2009 roku. W bieżącym roku szkolnym wypłacane przez nie stypendia otrzymuje 1078 gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Rok 2008

Z wpłat 1% zebraliśmy 521 885,91 zł (520 314,11 zł na stypendia w programie Równe Szanse, 1 571,80 zł na stypendia Funduszu Iwony Winiarskiej-Feleszko). Zebrane środki przekazaliśmy w formie dotacji 38 lokalnym organizacjom prowadzącym programy stypendialne dla młodzieży ze swojego terenu. Z ich wsparcia w roku szkolnym 2008/2009 skorzystało 1138 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z małych miejscowości i niezamożnych rodzin.

Rok 2007

aZ 1553 wpłat 1% zebraliśmy 328 286,50 zł (327 690,24 zł na program Równe Szanse, 500 zł na Kolorową Akademię i 17,92 zł na Fundusz Beaty Pawlak). Środki te, powiększone o fundusze zebrane lokalnie przez 37 współpracujących z nami organizacji, zostały przeznaczone na programy stypendialne, z których wsparcie w roku szkolnym 2007/2008 otrzymało 1298 uczniów.

Rok 2006

Zebraliśmy 338 060,87 zł od 1638 osób. Zgodnie ze wskazówkami wpłacających, 170,80 zł przeznaczyliśmy na program Przeciw Korupcji, 154,43 zł – na Fundusz Beaty Pawlak a 13,00 zł – na program Równe Szanse-Kolorowa Akademia. Pozostałe środki w wysokości 337 722,64 zł zasiliły program Równe Szanse-Lokalne Programy Stypendialne, z którego w roku szkolnym 2006/2007 we współpracy z 38 organizacjami lokalnymi ufundowaliśmy stypendia dla 1482 uczniów.

Rok 2005

Otrzymaliśmy 1707 wpłat na kwotę 328 187,33 zł. Zgodnie z wolą wpłacających, 868,90 zł przekazaliśmy na program Społeczeństwa Obywatelskiego, 500 zł – na program Przeciw Korupcji, 219,07 zł – na program Edukacji Prawnej a 197,81 zł – na Fundusz Beaty Pawlak. Pozostałe 326 401,55 zł przeznaczyliśmy na lokalne programy stypendialne, prowadzone przez 38 współpracujących z nami organizacji, z których udało się ufundować 1501 stypendiów w roku szkolnym 2005/2006.

Rok 2004

Otrzymaliśmy 2127 wpłat 1% na kwotę 635 966,20 zł. Zgodnie z wolą wpłacających, 3 073,32 zł przeznaczyliśmy na Fundusz Beaty Pawlak, 482,04 zł – na program Społeczeństwa Obywatelskiego, 100 zł – na program Przeciw Korupcji. Pozostałe 632 310,84 zł zasiliło program Równe Szanse, z którego we współpracy z 34 organizacjami biorącymi wówczas udział w naszym programie, udało się sfinasować 1316 stypendiów w roku szkolnym 2004/2005.