Wspieraj

Wspieraj z nami demokrację w Polsce!

Fundacja Batorego szczególną uwagę przywiązuje do działań mających na celu wzmacnianie demokracji w Polsce. Demokracja nigdy nie jest dana z góry, raz na zawsze. Dzisiaj uświadamiamy to sobie bardziej niż w nieodległej przeszłości. Demokracja jest dziś w kryzysie i jej przyszłe losy zależą od nas wszystkich.

Dlaczego warto przekazać 1% podatku Fundacji Batorego?

Będziemy prowadzić kampanie profrekwencyjne, wspierać organizacje społeczne oraz pomagać tym, którzy walczą o praworządność i poszanowanie praw wszystkich Polek i Polaków. Będziemy też starali się przedstawiać propozycje polityk społecznych, które odpowiadałyby na potrzeby wszystkich obywateli i wyzwania współczesnego świata.

Aby dalej prowadzić tak potrzebne teraz działania, prosimy o przekazanie 1% podatku. Każda, nawet najmniejsza wpłata ma dla nas znaczenie. Sprawmy, aby nadchodzący rok był dla nas wszystkich rokiem obywatelskiej aktywności!

Przepisy wprowadzone w Tarczy antykryzysowej przewidują przedłużenie terminu na przekazywanie 1% wybranej OPP. W tym roku możemy przekazać 1% podatku składając zeznanie roczne lub PIT-OP do 1 czerwca (31 maja to niedziela), a w przypadku korekty do 30 czerwca. Więcej na stronach Ministerstwa Finansów.

W 2019 roku z wpłat 1% podatku otrzymaliśmy 1 586 611,43 zł! To kolejny rekord w historii Fundacji Batorego i ponad półtora razy więcej niż w poprzednim roku. Z danych, które uzyskaliśmy z urzędów skarbowych wynika, że 1% podatku przekazało nam aż 6759 osób.

Nasz nr KRS: 0000 101194

Zobacz, kto wspiera Fundację Batorego

Dziękujemy za dotychczas okazane wsparcie i zaufanie, które mobilizuje nas do działania. Prosimy o udostępnianie i „lajkowanie” naszych postów i filmów dotyczących kampanii 1% Fundacji Batorego.

Zobacz, na co wydaliśmy środki z 1% podatku zebrane w poprzednich latach

Buduj z nami Polskę obywatelską, otwartą, tolerancyjną, szanującą bogactwo swojej różnorodności!

 

 

Dlaczego wspieram Fundację Batorego?

Aleksander Smolar

Aleksander Smolar
politolog

Dlaczego wspieram Fundację Batorego?
Fundacja Batorego od 30 lat aktywnie działa żeby Polska była krajem demokratycznym, krajem w którym respektowane jest prawo, w którym szanowani są sędziowie, w którym nie ma objawów korupcji, zarówno prywatnej jak i publicznej. Fundacja występuje w obronie organizacji pozarządowych i z organizacjami pozarządowymi wspólnie podejmuje działania obywatelskie.

Kasia Adamik

Kasia Adamik
reżyserka

Dlaczego wspieram Fundację Batorego?
1 % podatku dla Fundacji Batorego to procent dla demokracji i dla społeczeństwa obywatelskiego. Mamy wspólna wizję Polski, która jest wolna, otwarta, tolerancyjna, praworządna, zapewnia wolność słowa, przeciwdziała dyskryminacji i przede wszystkim mowie nienawiści.

Olga Chajdas

Olga Chajdas
reżyserka

Dlaczego wspieram Fundację Batorego?
Bo demokracja nie jest dana na zawsze, o demokrację trzeba dbać i ciągle uczyć się czym jest społeczeństwo obywatelskie. Fundacja Batorego dzięki 1 %  wspiera organizacje społeczne działające na rzecz wykluczonych, migrantów, osób starszych, osób  z niepełnosprawnościami, wreszcie na rzecz kultury i sztuki.

Agnieszka Grochowska

Agnieszka Grochowska
aktorka

Dlaczego wspieram Fundację Batorego?
Bo wiem, że dziś w Polsce bardzo ważna jest demokracja i społeczeństwo obywatelskie, bo wierzę, że każdy głos ma znaczenie, bo nie jest mi wszystko jedno. Wspieram organizacje walczące o prawa kobiet, o ochronę środowiska, o miasta bez smogu. Wierzę, że wszystko zaczyna się od dialogu, od rozmowy.

Aga Zaryan

Aga Zaryan
wokalistka

Dlaczego wspieram Fundację Batorego?
Bo chciałabym żyć w Polsce wolnej od ksenofobii, homofobii, w Polsce, w której nieważne jest jaką mam orientację seksualną, czy jestem osobą wierzącą, czy nie. W Polsce, w której kiedy zachoruję, będę zaopiekowana i leczona odpowiednio, w Polsce, w której ochrona środowiska ma znaczenie i ochrona praw zwierząt. W Polsce, w której każdy może się po prostu czuć jak w domu. To jest nasza wspólna sprawa.

Agnieszka Holland
reżyserka

Dlaczego wspieram Fundację Batorego?
Bo Fundacja od lat dba o rozwój demokracji w Polsce, o prawa mniejszości i prawa człowieka, o swobodny rozwój różnorodności i instytucje, które tę obywatelską różnorodność promują. Bo jest wiarygodna i transparentna. Bo nie tylko pomaga, ale też uczestniczy w głębokiej i ważnej dyskusji o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Stawia przed nami pytania, które zmuszają do refleksji i zaprasza do debaty wszystkich uczestników sceny społecznej i politycznej. I nie kłamie.

Olga Tokarczuk
pisarka

Dlaczego wspieram Fundację Batorego?
Bo chcę żyć w otwartym, tolerancyjnym społeczeństwie. Ważny jest dla mnie namysł nad taką polityką społeczną, która by odpowiadała na potrzeby obywateli i na wyzwania świata współczesnego. Zależy mi na ochronie praw człowieka, zależy mi na prawach zwierząt. Dlatego wspieram Fundację Batorego.

 Karol Modzelewski 
historyk

Dlaczego wspieram Fundację Batorego?
Bo Fundacja broni nas wszystkich przed tym, żeby ktoś, kto ma władzę w Polsce, nie pozbawił nas wolności za bezdurno, nie wsadzał za kraty i nie wypisywał pałką, ani knutem niczego na naszym grzbiecie. Ponieważ ja mam takie doświadczenia w Polsce Ludowej, to nie życzę sobie i Państwu, żeby to się powtórzyło. Do tego niezbędne są rządy prawa, to znaczy tacy sędziowie i takie sądy, które nie zależą od nikogo i sądzą według przepisów prawa i własnego sumienia, a nie według cudzego rozkazu. To jest dobry powód, żeby wesprzeć Fundację Batorego, choćby tym najmniejszym jednym procentem.

Małgorzata Szejnert
dziennikarka i pisarka

Dlaczego wspieram Fundację Batorego?
Bo mam do niej zaufanie i wiem, że ona mnie wspiera. Czuję się z nią bezpieczniej jako obywatelka Polski i Europy. Uczy demokracji, pilnuje jej i broni na różnych poziomach i obszarach życia, szybko reaguje, gdy dzieje się źle. Prowadzi ważne debaty polityczne i społeczne, i prace praktyczne – bada na przykład proces powoływania sędziów, pomaga niezamożnym maturzystom w pokryciu kosztów rekrutacji na studia i przyznaje stypendia na pierwszy rok. Dba o to, by przy pomocy bibliotek i szkół dzieci i młodzież w Serocku, Radomsku, Lisewie, Siedlisku, Gorlicach, Łuczynie – jednym słowem w Polsce – rozumiały hasło: Masz Głos, Masz Wybór.

Sylwia Chutnik
pisarka

Dlaczego wspieram Fundację Batorego?
Bo ważne jest dla mnie przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, seksualność czy niepełnosprawność. Wierzę, że każdy z nas może włączyć się w budowę społeczeństwa obywatelskiego. Nie zawsze wystarczy tylko pomarudzić i pokazać, jaki jest problem. Czasami dobrze jest zrobić coś konkretnego. Na przykład przekazać 1 procent swojego podatku Fundacji Batorego, która wspiera organizacje pozarządowe w Polsce, również te, które działają na rzecz praw kobiet i mężczyzn.

Agnieszka Graff
pisarka

Dlaczego wspieram Fundację Batorego?
Bo wiem, jak potrzebna jest Fundacja, która wspiera organizacje kobiece i prowadzi fundusze stypendialne. Jestem współzałożycielką jednego z nich i bardzo cenię pomoc Fundacji w jego prowadzeniu. Bo wiem, że w projektach, które Fundacja współtworzy, dba o zachowanie równości i niedyskryminowanie ze względu na płeć, wiek, orientację seksualną i – co szczególnie dla mnie dziś ważne – ze względu na zamożność. Dlatego wspieram Fundację 1% i proszę Was o to samo.

Adam Gendźwiłł
socjolog

Dlaczego wspieram Fundację Batorego?
Bo wiem, jak ważne jest wspieranie demokracji w Polsce, zwłaszcza dzisiaj. Wiem, jak ważne jest badanie i dbanie o wiarygodność wyborów. Jak ważna jest współpraca obywateli z władzami na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów w samorządzie terytorialnym. Przekaż 1% podatku Fundacji Batorego. To nasza wspólna sprawa.

Marcin Matczak
prawnik

Dlaczego wspieram Fundację Batorego?
Bo wiem, jak istotne są niezależne organizacje społeczeństwa obywatelskiego, które strzegą wolności, które patrzą instytucjom publicznym na ręce i bronią zasady demokratycznego państwa prawnego. Ludzie tworzący Fundację walczyli o naszą wolność od zawsze i walczą nadal.