Fundacja Batorego jest jedną z sześciu organizacji partnerskich z Polski, Rumunii i Węgier, które otrzymywać będą darowizny zebrane w ramach inicjatywy European Banks for Ukraine na wsparcie działań pomocowych dla uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy. Ten międzynarodowy projekt uruchomił Związek Banków Polskich we współpracy z Europejską Federacją Bankową Zbiórka funduszy prowadzona jest przy wsparciu narodowych stowarzyszeń i federacji bankowych z krajów Unii Europejskiej wśród banków i ich klientów.

Środki z prowadzonej przez europejskie banki zbiórki zasilą prowadzony przez Fundację Fundusz Solidarności z Ukrainą, z którego finansowane są dotacje  dla polskich organizacji społecznych świadczących uchodźczyniom i uchodźcom z Ukrainy pomoc humanitarną, medyczną, prawną, psychologiczną, socjalno-bytową (w tym pomoc w znalezieniu zakwaterowania i zatrudnienia, adaptacji w nowych warunkach, edukacji i opieki nad dziećmi, etc.).