Publikacje

cover
Polska szkoła reform: czego możemy się nauczyć z nieudanych zmian systemu edukacji?
 • Przemysław Sadura
Publikacja przedstawia wszystkie reformy edukacyjne przeprowadzone w czasach PRL i III RP oraz analizuje przyczyny ich niepowodzeń.
program: forumIdei
cover
Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych według PiS
 • Grzegorz Makowski
cover
Opinia w sprawie realizacji zasady prawidłowej legislacji w ustawie o Sądzie Najwyższym w zakresie jakim obniża ona wiek przejścia w stan spoczynku sędziów już sprawujących funkcje orzecznicze w tym organie
 • Piotr Uziębło
cover
Dewastacja polskiego Sądu Najwyższego oraz niezależności sądownictwa: opis obecnej sytuacji
 • Maria Ejchart-Dubois
 • i inni
cover
Devastation of Poland’s Supreme Court and judicial independence: the situation now
 • Maria Ejchart-Dubois
 • i inni
cover
Nowelizacje ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej i siedem grzechów głównych państwa PiS
 • Grzegorz Makowski
cover
Why the Court of Justice of the European Union is competent to judge on infringement over the Law on the Supreme Court
 • Maciej Taborski
 • i inni
cover
Funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego w latach 2014-2017, Raport Zespołu Ekspertów Prawnych
cover
Unia europejskich wartości?
 • Joanna Konieczna-Sałamatin
cover
Reset i kontynuacja. Polityka rządu PiS wobec Białorusi
 • Krzysztof Mrozek
cover
Reset and continuation. The PiS government’s policy towards Belarus
 • Krzysztof Mrozek
cover
Najnowsza migracja z Ukrainy do Polski: (nie)stały fenomen?
 • Marta Jaroszewicz
 • i inni
cover
Opinion on the proposal of the European Commission’ Regulation on the Rights and Values programme
 • Jan Jakub Chromiec
program: forumIdei
cover
Where the law ends
 • Gerald Knaus
 • i inni
program: forumIdei
cover
Przemyśleć sojusze
 • Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
 • i inni
cover
Po co nam dzisiaj Unia?
 • Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
 • i inni