cover
08.07.2022
forumIdei

Zaufanie Polaków w pandemii COVID-19

  • Marta Kołczyńska

Opracowanie jest omówieniem wyników badania dotyczącego zaufania do instytucji oraz oceny funkcjonowania państwa zrealizowanego w grudniu 2021 roku w Polsce przez inicjatywę More in Common. Autorka przedstawia zaufanie społeczne (do innych ludzi) i polityczne (do instytucji politycznych) Polek i Polaków w drugim roku pandemii COVID-19 w odwołaniu do wcześniejszych analiz roli zaufania w kryzysach sanitarnych oraz na tle dynamiki zaufania do instytucji politycznych w Polsce na przestrzeni ostatnich 20 lat.