cover
17.03.2022
forumIdei

Usługi społeczne jako narzędzie budowy wspólnoty obywatelskiej

  • Paweł Marczewski

Autor przekonuje, że inwestycje w usługi publiczne mogą zapewniać poparcie wyborcze w takim samym stopniu, jak świadczenia społeczne, a dodatkowo zaowocują wzrostem zaufania do rządu i poprawą spójności społecznej.