cover
08.05.2023

System nawigacji katastrof

  • Urszula Schwarzenberg-Czerny

Czy Europie w czasie recesji wystarczy ambitny projekt ekonomiczny, który łączy założenia Nowego Zielonego Ładu z ekologicznymi wyzwaniami reszty świata? Raport Międzynarodowy Kompas Zmiany Systemowej zaprezentowany w Fundacji im. Stefana Batorego przez europejskich polityków i ekspertów pokazuje, że sytuacja międzynarodowa jest na tyle złożona, iż bez wdrożenia sformułowanych w tym raporcie rekomendacji europejski wysiłek zielonej transformacji może pójść na marne.