cover
23.04.2024
forumIdei

Samorządowa ocena polityczna

  • Ireneusz Sadowski
  • Jarosław Flis

Frekwencja wróciła do wysokości sprzed emocjonujących wydarzeń ostatnich lat, partie sejmowe umocniły swoją pozycję względem ugrupowań regionalnych, trzy największe partie ustabilizowały swoje zaangażowanie w poparcie włodarzy w wyborach, a lewica kontynuuje dalsze osłabienie na tym polu – to główne wnioski z analizy „Samorządowa ocena polityczna” autorstwa dr hab. Jarosława Flisa oraz dr hab. Ireneusza Sadowskiego.

Prezentowane opracowanie jest wstępną próbą uchwycenia kluczowych zjawisk składających się na wybory samorządowe 2024 roku. Specyfika wyborów samorządowych jest bowiem taka, że ogólnopolskie siły polityczne mogą się w nich łatwo same ogłosić zwycięzcami. Wystarczy wziąć pod uwagę tylko wybrane przykłady, by znaleźć dowody na korzystną dla danej opcji tezę. Opracowanie to ma na celu ułatwienie Czytelnikowi dokonania samodzielnego osądu dotyczącego wniosków, jakie dla polskiej polityki przynieść mogą wybory z kwietnia 2024 roku.

W opracowaniu przedstawione zostały problemy frekwencji wyborczej oraz poparcia dla poszczególnych ugrupowań w wyborach sejmikowych, w tym również wnioski na temat zmian ogólnopolskich sympatii politycznych. Dane pokazują m.in. stopniowe osłabienie obecności partii w gminach w powiatach ziemskich, przy zauważalnym wzroście poparcia w miastach-powiatach.

Eksperci analizują także wpływ systemu wyborczego na wynik oraz strategie przyjęte przez poszczególne partie polityczne oraz wyniki głosowania i ostateczne rozstrzygnięcia w wyborach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.