cover
07.02.2024
forumIdei

Quo vadis, samorządzie?

  • Iwona Sagan

Analiza kondycji samorządności w Polsce na dwa miesiące przed dziewiątymi wyborami lokalnymi w III RP.

Nadchodzące wybory samorządowe to najlepszy moment, by dokonać poważnej rewizji zarówno kierunków prowadzonych polityk, jak i zapisów ustawy samorządowej w celu wprowadzenia zmian, które będą stabilizowały samorządność bez względu na niestałość opcji polityki rządu centralnego.

Tekst stanowi podsumowanie zgromadzonych w tomie Co dalej z samorządem? refleksji, rozważań i diagnoz na temat tego, jak wygląda kondycja samorządności w Polsce po ponad 30 latach od jej wprowadzenia. Zdaniem autorki, dowodzą one, że konieczna jest systemowa, wieloaspektowa reforma funkcjonowania polskiego samorządu terytorialnego. Zmiany są niezbędne, bo wprowadzona w 1990 roku reforma samorządowa nie była w swym kształcie reformą skończoną, a osiem lat nieprzychylnych umacnianiu samorządności rządów Prawa i Sprawiedliwości pogorszyły sytuację.