cover
27.03.2020
forumIdei

Przetrwać razem, za wszelką cenę. Tylko jak?

  • Edwin Bendyk
  • Paweł Marczewski

Rządy we wszystkich krajach dotkniętych pandemią obok walki z koronawirusem koncentrują się na ratowaniu gospodarki przed zapaścią. Podobnie jednak jak w przypadku pandemii nie ma jednej metody, tylko trzeba stosować pakiet rozwiązań, tak samo interwencja ekonomiczna musi polegać nie tylko zapewnieniu płynności, ale także indywidualnych dochodów oraz dostępu do usług społecznych