cover
24.07.2019
forumIdei

Polacy o samorządach. Opinia publiczna u progu samorządowej kampanii wyborczej

  • Adam Gendźwiłł
  • Marta Żerkowska-Balas

Analiza wyników sondażu przeprowadzonego przez CBOS na zlecenie Fundacji Batorego w styczniu 2018, oraz danych z innych badań i raportów na temat samorządności w Polsce.