cover
11.04.2023
forumIdei

Po protestach – co proponuje rząd osobom z niepełnosprawnościami i ich opiekunom

  • Rafał Bakalarczyk

Zdaniem dr Rafała Bakalarczyka, członka Zespołu Eksperckiego ds. Usług Społecznych Fundacji Batorego, ministerialna propozycja nowego świadczenia oraz nowych regulacji dotyczących wsparcia finansowego ma szanse poprawić sytuację osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Już dziś jednak widać, że są grupy, które ta poprawa ominie lub obejmie w bardzo ograniczonym zakresie. Choć projekt nowych regulacji został opublikowany, to wciąż jako wersja robocza. Warto więc dyskutować o tym, jak go poprawić.