cover
13.06.2022
ECFR Warszawa

Partnerstwo dla Rozszerzenia: nowa oferta UE dla Ukrainy i nie tylko

  • Kai-Olaf Lang
  • Piotr Buras

W obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę i konfrontacji polityki bezpieczeństwa między Zachodem a Rosją od Unii Europejskiej wymaga się znacznego zwiększenia zaangażowania gospodarczego i politycznego oraz podjęcia nowych zobowiązań wobec sąsiadów zainteresowanych przystąpieniem do Wspólnoty i we współpracy z nimi. Należy powiedzieć otwarcie: ewentualne przyznanie statusu kraju kandydackiego Ukrainie (a także Mołdawii i Gruzji) nie będzie decyzją, która spełniałaby wymogi takiego zobowiązania w obecnych czasach. Potrzebna jest nowa propozycja znaczącego zacieśnienia powiązań między Ukrainą a UE, którą nazwać by można Partnerstwem dla Rozszerzenia. Niniejsza analiza pokazuje, jak mogłoby wyglądać takie Partnerstwo.